Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hälso- och sjukvården har blivit hårt belastad av covid-19 – en bild som länsstyrelsen i Västra Götaland delar. Bild: Stefan Bennhage
Hälso- och sjukvården har blivit hårt belastad av covid-19 – en bild som länsstyrelsen i Västra Götaland delar. Bild: Stefan Bennhage

Lägesbilden i Västra Götaland: Här är verksamheterna som påverkats mest av covid-19

Det rapporteras flitigt om hur regioner, kommuner och företag påverkas av den pågående coronapandemin. Men det är i slutändan länsstyrelsen som beskriver läget i Västra Götaland när regeringen ska fatta beslut.
Så här fungerar deras arbete kring det nya coronaviruset, och här är verksamheterna som drabbats hårdast av pandemin.

Sveriges 21 länsstyrelser har de senaste dagarna nämnts av statsminister Stefan Löfven, då han bland annat kallat till sig landshövdingarna för att få en uppdaterad lägesbild kring spridningen av covid-19.

Regionerna och kommunerna har hamnat i ett större fokus sedan det nya coronaviruset började spridas i Sverige. Men det är länsstyrelserna som har den samverkande funktionen.

I Västra Götaland är länsstyrelsen i stabsläge, och Lisa Nordahl är krisledningschef.

– Vi är den plattform som olika aktörer, kommuner och myndigheter som finns i länet har för att samverka med varandra. Till exempel ordnar vi regelbundna samverkanskonferenser mellan kommuner och smittskyddet, där de kan samordna sitt arbete, säger hon och fortsätter:

– Vi begär också in lägesrapporter som vi sammanställer och skickar till MSB och regeringskansliet. På så vis får de något att agera kring och en bild av läget i länen och landet.

Har ett regeringsuppdrag

Samordningen i Västra Götaland kring covid-19 har hittills fungerat bra, tycker Lisa Nordahl.

– Vi har väldigt god kontakt med våra kommuner och myndigheter, och till exempel med smittskyddet och Västra Götalandsregionen. Alla är väldigt måna om att det ska fungera bra, och därför fungerar det bra.

På ett extra regeringssammanträde under torsdagen beslutade regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att regelbundet redovisa arbetet i länen med anledning av covid-19.

Men egentligen innebär det inget nytt, enligt Lisa Nordahl.

– Det har vi redan börjat med. Det är vårt uppdrag enligt lagstiftning. Men vi har ökat från en gång i veckan till tre gånger i veckan. En samlad regional lägesbild började vi med när stabsarbetet började för några veckor sedan, säger hon och fortsätter:

– Vårt uppdrag enligt lagstiftning är att rapportera till regeringen och MSB. Men den lägesbild vi skickar upp nu är lite förtydligad och kopplad till covid-19.

Många har fått ställa om sina verksamheter med anledning av det nya coronaviruset. Får andra saker stå åt sidan även hos er nu?

– Ja, det är bara det här vi jobbar med just nu.

Samhället påverkas

I Sverige har drygt 1 600 personer konstaterats smittade av det nya coronaviruset, varav drygt 200 i Västra Götaland. Då är bedömningen också att det finns ett mörkertal, sedan man lagt om provtagningsstrategin efter tecken på samhällsspridning av viruset.

De flesta verksamheter har påverkats på ett eller annat sätt. Det ser länsstyrelsen i Västra Götaland också i sin lägesbild, som är sammanställd efter uppgifter från kommuner, regionen och andra centrala aktörer.

Skalan som används är femgradig och sträcker sig från ingen påverkan till mycket betydande påverkan.

– Den visar på att covid-19 har allt ifrån ingen påverkan till betydande påverkan på samhällsviktig verksamhet, säger Lisa Nordahl.

Hon fortsätter:

– Det som är mest påverkat är hälso- och sjukvården, och det kan man ju också läsa om i tidningen dagligen. Sedan är det betydande påverkan också på handel och industri. Det är företag som stänger ner på grund av personalbrist, eller för att de inte har kunder. En del av föreningslivet har också påverkats.

Man ser också en personalbrist nationellt inom flera sektorer, såsom polisen, räddningstjänsten och vården.

En verksamhet som dock hittills varit ganska opåverkad av smittan, enligt länsstyrelsens bild, är flödet av gods på väg, järnväg och sjö.

Analyserar risker

När länsstyrelsen rapporterar om läget utgår man från de elva samhällssektorer som MSB sammanställt som särskilt viktiga.

I arbetet ingår också att analysera vilka risker som finns framöver.

– Vi försöker följa läget och analysera det. Våra planeringsunderlag sträcker sig i två månader, sex månader och ett år, så där har vi inget färdigt. Men vi tittar på risker över vad som komma skall.

Så vad finns för risker?

– En grej som vi tittar på handlar om hur samhället ska kunna gå tillbaka till ett normalläge. Det är en ganska stor sak.

Och hur ska det gå till?

– Man jobbar på det och tittar på det just nu.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.