Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Strandskyddskontroll. Kungsbacka kommun gör en planerad granskning i början av september kring stränderna vid Onsala och Fjärskogen.  Bild: Arkivbild: Mostphotos
Strandskyddskontroll. Kungsbacka kommun gör en planerad granskning i början av september kring stränderna vid Onsala och Fjärskogen. Bild: Arkivbild: Mostphotos

Kungsbacka tar krafttag mot svartbyggen nära kusten

De letar efter bryggor och sjöbodar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv eller kan påverka växtliv- och djurliv. Miljöinspektörerna i Kungsbacka ska kontrollera hur strandskyddet efterlevs, framförallt kring stränderna vid Onsala och Fjärskogen.

Strandskyddet innebär bland annat att nya byggnader inte får uppföras inom 100 meter från strandlinjen.

– Men många som har hus eller mark inom strandskydd känner ofta inte till att det råder byggförbud inom strandskyddat område. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten, säger Linda Pärlö, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Kungsbacka.

Dålig och eftersatt kontroll

Granskningen av stränderna ingår i ett större regionalt projekt där ett 20-tal kommuner i Halland och Västra Götaland, länsstyrelserna samt samarbetsorganisationen Miljösamverkan gemensamt ska bli bättre på att följa upp hur strandskyddslagen efterlevs.

– Kommunerna har ett stort ansvar och där har tillsynen allmänt varit väldigt dålig och eftersatt. Genom det här projektet får kommunerna hjälp och stöd att planera och genomföra kontrollerna. Målet är ju att att kontrollarbetet ska bli effektivare, mer regelbundet och bättre, säger Kristina Höök-Patriksson på Miljösamverkan.

Kontrollerna inleddes i juni och pågår till den 31/10 ute i de olika kommunerna. I Kungsbacka ska miljö- och hälsoskyddsinspektörerna göra sin granskning den 5-6 september. De berörda fastighetsägarna har blivit informerade per brev.

Bland annat kommer miljöinspektörerna att kolla efter bryggor som byggts utan lov. Arkivbild. Bild: Mostphotos
Bland annat kommer miljöinspektörerna att kolla efter bryggor som byggts utan lov. Arkivbild. Bild: Mostphotos

Tättbebyggt område

– Vi har valt ett område som både är tättbebyggt och välbesökt. Inom området finns också både badplatser och båthamnar. Området ligger dessutom inom ett Natura 2000-område med extra skyddsvärd natur, säger Göran Tobiasson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, som tillsammans med sin kollega Linda Pärlö på plats ska göra kontrollen.

I första hand sker kontrollen kring strandzonen på land men man kommer också att titta på objekt ute i vattnet.

– Vi letar exempelvis efter bryggor och sjöbodar som kan ha byggts utan tillåtelse. Det kan också vara att fastighetsägare tagit ett område utanför sin tomt i anspråk genom att ställa ut trädgårdsmöbler eller byggt en altan, säger Göran Tobiasson, som tycker att det är bra att kommunerna i regionen nu börjat arbeta enhetligt med strandskyddet.

Kungsbacka kommun får årligen in ett hundratal ansökningar om dispens från strandskyddet. För att få dispens krävs särskilda skäl. De sex skäl som gäller finns angivna i miljöbalken.

Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. I allmänhet gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet.

Strandskyddet innebär till exempel att det är förbjudet att:

• Bygga nytt.

• Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder.

• Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten (genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter).

• Gräva eller förbereda byggnationer.

• Uppföra anläggningar eller anordningar (till exempel bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser) i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.

• Ingreppen får inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter. Man får inte utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, om inte detta tillåtits i enlighet med till exempel miljöbalken (MB).

Källa: Strandskyddsdelegationen

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.