Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Kungsbacka ska växa stort öster om järnvägen

Det saknas bostäder i Kungsbacka och därför vill kommunen starta omfattande nybyggen i den sydöstra delen av centrum. Området ska förtätas och enligt planen kan det ge upp mot 1 300 bostäder.

Området motsvarar ett 30-tal fotbollsplaner i storlek och ligger strax söder om Kungsbacka station, på den östra sidan av Västkustbanan. I dag ligger bland annat räddningstjänsten och polishuset där samt flera olika typer av verksamheter, men det är glest mellan byggnaderna. En förtätning av området skulle kunna ge 1 300 lägenheter, men också fler affärsverksamheter och ytterligare lokaler för kommunens verksamheter. 
– Första etappen skulle kanske kunna ske inom en ganska snar framtid men vi pratar om lång tid innan det är färdigbyggt. Det gäller att hitta en byggnadstakt som gör att vi även hinner bygga nödvändig samhällsservice, säger Ida Lennartsson, planeringsarkitekt. 

Nyligen presenterades programmet för kommunstyrelsens arbetsutskott. Fredrik Hansson (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, är positiv till det omfattande projektet.
– Precis som i många andra delar av landet behöver vi bygga fler bostäder och det här känns riktigt spännande, säger Fredrik Hansson.
Senare i juni väntas kommunstyrelsen besluta om att påbörja ett samråd för planarbetet.
– Det gäller mellan 1 000 och 1 300 bostäder men även affärsverksamheter. Vi har även runt 2 000 invånare som pendlar för att jobba i Göteborg och kan vi skapa förutsättningar för att fler kan arbeta på hemma så vore det bra, säger Fredrik Hansson.

I området finns ett tiotal fastighets- och markägare där Kungsbacka kommun och Balder är de största. Dialoger pågår redan om hur det kan komma att se ut i framtiden eftersom vissa verksamheter kan behöva flytta på sig. Ett exempel på det är räddningstjänsten som ska ge plats för bostäder.
– Vi har tidigare erbjudit räddningstjänsten mark för att bygga nära Klovsten men då tackade de nej på grund av utryckningstider. Nu försöker vi hitta en annan lösning där de kan vara nära E6 och Onsalamotet, säger Fredrik Hansson. 
– Det är ännu oklart hur beståndet ska se ut men minst 30 procent av dem ska vara hyreslägenheter, säger Fredrik Hansson.

I dag finns flera barriärer i området i form av genomfartsvägar. Tanken är att skapa en lekvänlig koppling mellan skolan och förskolan i öster och idrottsområdet vid Aranäs stadsdel i väster, bland annat genom fler passager över Varbergsvägen, omledning av trafik och nya grönstråk. För att lyckas med det hölls på fastighetsägaren Balders initiativ förra året en workshop med alla fastighetsägarna och samtliga berörda kommunala förvaltningar ihop med White arkitekter.