Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I måndags inleddes arbetet med en fördjupad hydrogeologisk undersökning i form av borrning som ska ge svar på hur grundvattnet beter sig kring Sparråshallen. Bild: Martina Liljedahl

Kungälvs kommun bär stort ansvar för byggmiss

Utredningen efter den stora vattenläckan i nybyggda Sparråshallen i Ytterby är klar. Den visar att skadan troligen hade kunnat undvikas om idrottshallen hade byggts som det var tänkt från början.

Den besiktning som gjorts av forskningsinstitutet Rise under våren tyder på att grundvatten har trängt upp genom bottenplattan eller i skarvarna mellan bottenplattan och väggarna. Något som Kungälvs-Posten var först med att rapportera om. 
Sprickor har konstaterats i betongen på flera ställen. 
– Bottenplattan har inte klarat trycket från grundvattnet, säger Andreas Karlsten som är kommunens projektledare för skadehanteringen.

I samband med utredningen har även företaget som tagit fram ritningarna till hallen uttalat sig om konstruktionens bärighet. 
"Vår synpunkt är att det uppkommer väldigt mycket högre grundvattentryck än vad källaren är projekterad för.”
Statliga forskningsinstitutets (Rise) expert har gått igenom bygghandlingarna och sett att den ursprungliga planen var att grundvattnet skulle pumpas till en lägre nivå. Varför det inte skedde kan Andreas Karlsten inte svara på.
– Historien känner jag inte till. Jag var inte anställd av Kungälvs kommun då och vet inte hur diskussionen gick. 

Vem som bär ansvaret för att hallen inte hållit måttet är dock inte helt utrett än. 
– Mycket talar för att det är kommunen som bär ansvaret, men det är inte fullt utrett än. Det här var en entreprenad där kommunen stod för projekteringen och ritningarna till byggföretaget. Kommunen hade i sin tur anlitat en konsult för att ta fram dessa, säger Andreas Karlsten.
Sparråshallen i Ytterby, som ihop med Sparråsskolan kostade 170 miljoner kronor att bygga, invigdes hösten 2017.  Bygget av både hallen och skolan strax intill hade då försenats flera gånger. Kommunens ansträngda ekonomi gjorde att politikerna ville utreda om det verkligen behövdes en fullskalig idrottshall. 
Svaret blev ja. Men detaljplanen tillät dock inte den höjd som skulle krävas varpå lösningen blev att sänka ned delar av hallen under jord. 
Av arkitekthandlingar kan man läsa att kommunen var väl medveten om att det fanns stora utmaningar vad gäller avvattning och att grundvattennivåerna var ovanligt höga.
En lördag i februari tidigare i år reste sig plötsligt golvet i idrottshallen mitt under en pågående handbollsträning. Senare började det läcka in vatten. Hallen stängdes och idrottsföreningar hänvisades till alternativa anläggningar medan idrottslektionerna för elever på Sparråsskolan fick bedrivas utomhus. 

Kungälvs kommuns plan är att byta ut golvet och öppna hallen igen, men har redan varnat för att den kommer vara stängd året ut.
– Det är katastrof för vår del och för andra föreningar. Våra lag får samsas om samma planer och andra föreningar får skära ned på sina tider. I slutändan kan det innebära att vi inte kan ta in fler och ungdomar får sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Vi ligger redan två hallar kort i kommunen, säger Mikael Bengtsson, ordförande för Kungälvs handbollsklubb.
Han har lämnat ett förslag till kommunen om att ta fram tillfälliga lösningar i form av tälthallar men har ännu inte fått någon respons.

Vad kostnaden blir för att återställa Sparråshallen är i dagsläget oklart. Men enligt Andreas Karlsten räknar kommunen med ett par miljoner kronor för att riva upp golv och lägga nytt.
– Man måste ha klart för sig det här är ingen vanlig golvkonstruktion. Man måste vara väldigt noggrann med utförandet för att inte få ytterligare fuktproblem.  Det krävs en säker och väldigt högkvalitativ konstruktion. Vår målsättning är att få ett fullt fungerande golv igen så snart som möjligt.
Just nu pågår en fördjupad utredning där man under tre dagar kommer borra ett tiotal hål i marken för att mäta grundvattennivåerna och kartlägga de lokala förhållandena. 
Borde inte den här undersökningen ha gjorts innan bygget startade?
– Om det var en ren miss eller en kombination av brist på tid och pengar som det ofta är i projekt av det här slaget vet jag inte.