Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Krokslättsgymnasiet ska växa

Gymnasienämnden i Mölndal satsar på att göra Krokslättsgymnasiet till regionens ledande skola för vård-, omsorgs- och pedagogiska gymnasieutbildningar.
Som ett led i denna satsning har barn- och fritidsprogrammet och de socialvetenskapliga programmen flyttats till Krokslättsgymnasiet från Fässbergsgymnasiet. För att kunna härbärgera denna mångfald av gymnasieutbildningar behöver ytterligare lokaler förhyras. Samfast och gymnasieförvaltningen har undersökt möjligheten att hyra ytterligare lokaler i anslutning till Krokslättsgymnasiets nuvarande lokaler.

Hyresvärden har erbjudit staden att hyra en lokal som efter genomförd ombyggnad bedöms vara lämplig för de aktuella utbildningsprogrammen. De 1 241 kvadratmeterna kommer fastighetsägaren att bygga om och anpassa så att de blir ändamålsenliga.

Sammanfattningsvis uppgår totalhyran för lokalen i ombyggt skick till 1 269 000 kronor. Detta motsvarar en kostnad på 1 228 kronor per kvadratmeter och år. Samfast bedömer att den angivna hyresnivån ligger på en godtagbar nivå. Dessutom anser man att det inte finns någon ledig lokal inom stadens eget fastighetsbestånd.

Nu blir de nya lokalerna ett fall för kommunstyrelsen. Denna har alltid sista ordet när det gäller förhyrning av externa lokaler där hyran innebär en årskostnad överstigande fem prisbasbelopp; ett prisbasbelopp = 41 000 kronor.