Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arne Karyd (MP) vill bevara skogsområdet intill Kåsjön och tycker att Partille kommun bör satsa på bostäder på andra ställen. Bild: Lisa Henricson

Kritisk mot nytt bostadsområde

Planerna på en ny stadsdel med 500 bostäder i Öjersjö kritiseras av Miljöpartiet. De befarar bland annat ökad biltrafik och ifrågasätter kommunens förhoppningar om att nyinflyttade ska välja kollektivtrafik.

– Man exploaterar ett nästan obebyggt område och säger att den nya stadsdelen lever upp till "höga hållbarhetskrav". Då har man inte förstått vad begreppet innebär, säger Arne Karyd (MP) ledamot i bygg- och miljönämnden i Partille.
GP har tidigare berättat om planerna på den nya stadsdelen Gökegård mellan Kåsjön och Nya Öjersjövägen. Arne Karyd vänder sig främst mot att ett stort grönområde kommer att försvinna och han anser att det finns andra platser som är bättre lämpade för bostäder, exempelvis området Järnringen i närheten av Partillemotet.
Han är också kritisk till mycket av det som kommunen, tillsammans med exploatörerna, lyfter fram i sin vision för området. Ett exempel är målet som kallas "Gökegård united" och som innebär att människor lätt ska kunna ta sig fram med cykel eller välja kollektivtrafik.
– Det är rent svammel, kommunen saknar styrmedel. Många i området kommer att bo långt från busshållplatsen och det kommer bli en hög bilanvändning. 

När detaljplanen var på samråd 2017 framkom oro över trafiken från flera håll, bland annat påpekade närboende att belastningen på Nya Öjersjövägen är hög redan idag. Efter det gjorde kommunen en kompletterande utredning och Trafikverket har också planerat åtgärder för att öka kapaciteten på Landvettervägen.
Även under den senaste granskningen, som avslutades i veckan, återkom en hel del synpunkter gällande trafiken. Främst är det grannar som fortfarande befarar en stor trafikökning. Kommunen står dock fast vid sin tidigare slutsats om att dagens trafikmiljö håller för den nya stadsdelen. Enligt trafikplanerare Emma Johansson visar kommunens trafikanalyser att Nya Öjersjövägen inte är överbelastad.
– Sett till vägens funktion som en länk i huvudvägnätet så är flödena okej, men jag förstår att man kan uppleva trafiken som en olägenhet just under rusningstid.

Emma Johansson betonar också att ambitionen är att få fler bosatta i Öjersjö att välja kollektivtrafik, men säger att det är svårt att låta bussar köra in på snäva gator i det nya villaområdet.
– Det viktiga är att vi får till en snabb och attraktiv kollektivtrafik med högre turtäthet. Att ta sig 500–600 meter till den nya hållplatsen vid Nya Öjersjövägen bedömer vi som ett rimligt avstånd.
Även Hadar Kronberg (M) ordförande i bygg- och miljönämnden, tycker att kommunen hanterat trafikfrågan bra. Han ser inte heller något problem med exploatering i skogsområdet.
– Vi behöver få fram alla typer av bostäder i Partille. Det här är ett fint område och vi kommer också att behålla en hel del grönområde.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.