Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bengt Wahlstedt vill åt orättvisan i att vissa villaägare dubbelbeskattas när de betalar både via skattsedeln och till en vägförening. Bild: Martina Liljedahl

Kommuner tar över fler gator i tätorterna

Vägföreningar i Mölndal vill få kommunen att ta över föreningens gator. Kampen har pågått i över 20 år. Nu är ett beslut nära, men fortfarande kvarstår flera frågor.

– Det är främst orättvisan vi vill åt. I det huset måste de betala 1 000 kronor per år och i det andra noll kronor, säger Bengt Wahlstedt, ordförande för Kållereds vägförening med 580 hushåll.
GP träffar honom på Bergsjövägen, en backe norr om Kållereds köpstad, där problemet med nuvarande situation är särskilt tydligt. Halva backen är kommunens och halva vägföreningens. 

När kommuner planerar nya bostadsområden och gör nya detaljplaner har de tagit över befintliga gator. Men enstaka vägar har förblivit vägföreningarnas ansvar. Så är det exempelvis i Kållered. Men vägföreningen har också flera gator med genomfartstrafik och i Lindome till och med gator där bussar i linjetrafik kör.

Frågan om ett kommunalt gatuövertagande har diskuterats i över 20 år i Mölndal och utredningarna har varit många. 
– Det allra bästa för ett korrekt övertagande är att ändra detaljplanerna och skriva att det är staden som är ansvarig för vägarna. Men vi har också sagt att det finns en genväg - att vi genom avtal övertar vägföreningars ansvar. Det är kanske inte rätta tiden för mer detaljplanarbete nu när det är ett sådant tryck på stadsbyggnad, säger tekniska chefen Göran Werner.

Tekniska förvaltningen har uppskattat att det finns ett eftersatt underhåll på föreningarnas vägnät motsvarande tio miljoner kronor.
– Därmed inte sagt att våra vägar är bättre. Vi har ett stort behov också.
Göran Werner ser fördelar i att driften förenklas om kommunen tar över vägarna i Kållered och Lindome men han anser inte att det övriga vägnätet ska finansiera ett övertagande utan att det måste avsättas särskilda pengar för detta.

I förra veckan var frågan uppe på högsta politiska nivå i Mölndal. Ansatsen i kommunfullmäktiges beslut är att kommunen ska ta över vägarna. Men beslutet blev att höja bidraget till vägföreningarna med 600 000 kronor 2019 och 900 000 kronor 2021. 
– Det här är en rättvisefråga. Nu höjer vi bidraget till vägföreningarna så att de kan sänka avgifterna för sina medlemmar. Sedan får vi återkomma till hur vi ska gå tillväga. Det är en process som kommer ta många år, säger Centerpartiets förstanamn Ingemar Johansson (C). 

Liknande processer pågår i flera kommuner i Göteborgsområdet. Ibland på vägföreningarnas initiativ, som är fallet i Kållered och Lindome och ibland är det kommunerna som pressat på.
Ale kommun har redan fattat beslut om övertagande. Först ut blir Älvängens vägförening vars gator kommunen ska ta över genom att detaljplanen ändras.

En stor del av de enskilda vägarna inom kommunens tätorter är i dag enskilda och att ta över alla är ingen lätt sak, enligt sektorchefen för samhällsbyggnad Barbro Sundström. Flera frågor återstår att lösa.
– Vi måste utreda detta mer. Ska man kanske bara ta över huvudgatan? Måste vägen breddas? Måste det finnas gång- och cykelvägar då det blir intrång på enskilds mark?  Eller kan vi leva med enklare standard på vissa håll?

I Härryda och Partille är det kommunerna som drivit övertagandet av enskilda vägar i tätorterna. Där har det tagits ut en gatukostnad. Något som villaägare protesterat mot då det i vissa fall har rört sig om hundratusentals kronor som de tvingats betala. Frågan har drivits till högsta juridiska instans där villaägarna förlorat. 
Ett 40-tal kommuner i landet använder sig av gatukostnader. I Mölndal har kommunen hittills finansierat övertaganden. Hur kostnaderna ska fördelas när vägnäten i Lindome och Kållered blir kommunala har ännu inte diskuterats. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.