Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Klart för nytt resecentrum

Ett nytt resecentrum för 40 miljoner kronor ska ge centrala Kungälv en ny stadsbild i centrum och samtidigt en satsning på kollektivtrafik vid motorvägen.

Resecentrat byggs vid Kungälvsmotet och E6 och ska stå klart 2018. Efter en uppgörelse mellan Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen skapas ett trafikcentrum för Kungälvs centralort, men också för regionen i sin helhet.

– Det här är en oerhört efterlängtad satsning. Vi skapar med resecentrum och övriga satsningar en mer modern stad och den osäkerhet om utvecklingen som tidigare funnits är nu borta, säger kommunalrådet Miquel Ohdner (S).

Och till det nya resecentrumet planeras matartrafik från Kungälvs nuvarande centrum.

Även från regionens sida ser man satsningen som viktig.

– Man kan därmed betydligt lättare och smidigare ta sig till Göteborg dit de stora reseströmmarna går men samtidigt får man ett resecentrum närmare Kungälvs sjukhus vilket också har sin betydelse, säger, regionrådet Kristina Jonäng (C)

– Vi har stora förhoppningar att kollektivtrafikresandet skall öka rejält på sträckan Kungälv-Göteborg, fortsätter Kristina Jonäng.

Totalt räknar den grönblå majoriteten i regionen upp kollektivtrafiksatsningarna för 2016 med ytterligare 252 miljoner kronor vilket ska möjliggöra ett ökat resande.

Däremot tycks ett nytt rese- centrum i Kungälvs grannkommun i norr, Stenungsund, dröja rejält. Här har fortfarande inget beslut fattats om placering trots diskussioner under flera års tid inom kommunen.

Samtidigt som finansieringen för det nya resecentrat presenterades valde Miguel Odhner att slå ett slag i frågan om taxegräns-zonerna. I dag reser en stor mängd Kungälvsbor till Göteborg från kommungränsen vid Eriksdal och Bohus Fästning. Detta för att få en lägre taxa för resa inom Göteborg. Men vid nästa kommunstyrelse ska Miquel Odhner ta upp frågan.

– Vi måste kunna få en enda taxa så att man kan resa från Kungälvs centrum till Göteborg på samma taxa.

Fakta: resecentrum

En ny detaljplan är tänkt att bli klar till sommaren 2015.

Bygget väntas starta hösten 2016 och ska stå klart i början av 2018.

Kostnaden på 41 miljoner kronor delas jämt mellan Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen.

I närhet till resecentrum planeras en helt ny stadsdel med 1 000 bostäder samt 20 000 kvadratmeter handelsytor. Denna del beräknas stå klar vid årsskiftet 2016-2017.