Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

JO utreder brott mot offentlighetsprincipen

Vikingaskolans föräldraråd får nu hjälp av JO för att utreda varför föräldrarna inte fick ut offentliga handlingar från Kungälvs kommun.
Föräldrarna i Vikingaskolans föräldraråd vill veta varför deras skola ska stängas för de egna barnen, varför barnen ska byta skola och hur det kommer att bli för dem i Nordmannaskolan. De vill också vara väl pålästa inför möten med politikerna. Därför sökte de det beslutsunderlag som finns för politikerna i skolfrågan. Handlingar som är offentliga.
- Vi vet att kommunen har låtit Statens provnings- och forskningsinstitut göra en undersökning av Nordmannaskolan. Vi ville se någon form av dokumentation över vad kommunen sedan gjort för att åtgärda de brister som fanns i skolan. Vi försökte gång på gång att få ta del av de offentliga handlingarna men chefen på den avdelningen svarade att vi inte fick, berättade Malin Svensson när GP träffade föräldrarna.
Offentliga handlingar är inte bara till för politiker och journalister. Offentliga handlingar ska vara tillgängliga för alla och vill någon se dem ska tjänstemannen som har dem "skyndsamt" se till att man får läsa dem. En del handlingar som kommunen har är sekretessbelagda. Ibland är bara en del av uppgifterna i en handling sekretessbelagda, då ska tjänstemannen stryka över det som inte är offentligt (namn, födelsedata eller liknande) och sedan lämna ut resten av uppgifterna.
"När vi inte fick se handlingarna bad vi om ett beslut med besvärshänvisning", skriver Malin Andersson i sitt brev till Justitieombudsmannen (JO).
Tjänstemannen ska visa ett beslut som han, eller avdelningschefen eller i vissa fall en politisk nämnd tar, där det står att kommunen inte tänker lämna ut handlingen. Och vart den som vill ha handlingen ska vända sig för att klaga - oftast till kammarrätten.
Men de här rutinerna kände tjänstemannen på Kungälvs kommun överhuvudtaget inte till.
Nu kräver JO svar på hur Kungälvs kommun hanterat offentlighetsprincipen.