Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

JO-kritik mot Mölndal

Ett luddigt handläggande som är "djupt otillfredsställande". Den kritiken riktar Justitieombudsmannen (JO) mot arbets- och familjestödsnämnden i Mölndal.
Ärendet handlar om ett fall där en mor i Mölndal gavs kommunalt bistånd för boende på ett hotell.
Bakgrunden var att kvinnan riskerade att stå utan tak över huvudet för sig själv och sina barn. Kommunen beslöt därför under våren 2006 att bevilja bistånd för en tillfällig bostad på ett hotell. Men på grund av otydligheter, bland annat genom att enbart muntliga avtal slutits mellan kvinnan och kommunen, uppstod oklarheter om betalningen.
Det slutade med att kvinnan anmälde arbets- och familjestödsnämnden till JO, som nu har slutfört sin utredning.
Om kommunens avsikt varit att lämna ekonomiskt bistånd för boende till kvinnan, skriver JO, saknas det tydliga beslut om detta. När kvinnan, då hon bodde på hotellet, fick en hyresavi på 6000 kronor från kommunen, hade inga skriftliga avtal slutits om vad summan egentligen handlade om.
"Hade förvaltningen avsikten att låna ut pengar?" frågar JO. "Eller utgjorde de utsända räkningarna försök att återkräva ekonomiskt bistånd?"
JO konstaterar att det varken i den berörda kvinnans handlingar eller i nämndens remissvar går att bringa klarhet i saken.
"Detta är givetvis djupt otillfredsställande", skriver myndigheten.
Kritiken medför däremot inga juridiskt bindande åtgärder.
- Förhoppningen är att nämnden tar till sig detta, säger JO:s handläggare Jonatan Wahlberg.