Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Invasiva främmande arter ökar i svenska hav

Det kommer fler arter till västkusten som påverkar livet i vattnet – och människan är oftast skyldig. – Vissa arter kan sprida smitta, konkurrera eller hybridisera sig med andra, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Effekterna en art har på sin omgivning varierar beroende på vilken det är och enligt Sofia Brockmark är det en komplex situation. 
– Det är ett fåtal arter som introducerats av människan som kan hota den biologiska mångfalden i form av djur, natur och växter. Med klimatförändringarna ser vi dock att andelen invasiva främmande arter blir fler. Vissa arter som tidigare inte klarat av att etablera sig eller sprida sig ökar nu, som exempelvis vattenväxten sjögull eller vandrarmusslan. 

Påverkas av globala trender 

Årligen kommer två till tre nya arter till svenska kustvatten. En ny art för i år är puckellaxen.
– Man brukar separera mellan arter som förflyttar sig hit själva och arter som kommer hit med mänsklig hjälp, både avsiktligt och oavsiktligt. Vi fokuserar på de invasiva främmande arterna som kan ställa till problem i naturen, som att sprida smittor, konkurrera eller hybridisera med andra arter. Puckellaxen konkurrerar till exempel om utrymme med lax och öring om lekplatser, säger Sofia Brockmark. 

Vad är den största orsaken bakom att arter sprids utanför sina naturliga utbredningar?
– Människan är den främsta orsaken. En del arter kommer in oavsiktligt via barlastvattnen, exempelvis blåkrabban förmodas kommit in på det sättet och sprider sig nu med strömmar längs vår kust. Globala trender och ökade transporter har stor påverkan på förflyttningar av arter och ökar takten.

Idag sker arbetet också globalt. Den 8 september i år trädde barlastkonventionen i kraft som ska hindra arter och organismer att spridas med barlastvatten. 
– Barlastkonventionen har gemensamma regler när, hur och var fartygen kan släppa ut sitt barlastvatten. Ikraftträdandet av konventionen är ett viktigt steg eftersom barlastvattnet är en stor faktor för att främmande arter introduceras i våra vatten.

Jobbar proaktivt 

För att vända utvecklingen på området försöker Havs - och vattenmyndigheten att arbeta mer förebyggande och upplysa om riskerna. 
– En annan betydelsefull del i arbetet är att nå ut med information om arter, som kan eller redan innebär problem för sin omgivning. Vi vill på olika sätt ge ökad förståelse och uppmärksamhet för riskerna som finns. För vissa arter eller vektorer som introducerar arter behövs även regleringar. Detta både på nationell nivå och EU-nivå, genom att exempelvis reglera transport, handel och utsättning i naturen, säger Sofia Brockmark. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.