Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ingen rofylld miljö för lärare

Det är fel att använda kommunalt lönebidrag för att placera behövande lärare i den rofyllda miljön på Gunnebo slott.
Det anser personal- och organisationsutskottet och avstyrker barnomsorgs- och utbildningsförvaltningens ansökan om kommunalt lönebidrag med 100 procent för en lärartjänst på slottet. Tjänsten är på heltid under läsåret 2008/2009.
Förvaltningen vill ha medel för att i hälsobefrämjande syfte placera en lärare som befinner sig i riskzon för ohälsa i en rofylld miljö på Gunnebo slott. Lärarens uppgift skall vara att ta emot besökande barngrupper och skolklasser.
- Det är en tjänst som placeras på Gunnebo för att besättas av någon som behöver andra arbetsuppgifter, förklarar personalsekreterare Christina Bouweng Andersson.
- Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen har haft denna möjlighet att låta den som behöver ta ett steg åt sidan.
Det kommunala lönebidraget används traditionellt under en tvåårsperiod där förvaltningen erhåller lönekostnaden för en person som efter sjukfrånvaro behöver en tids anpassning av tjänst vid återgång till det ordinarie arbetet.
Bidraget är motsvarande 50 procent under år ett och 25 procent under år två.
Bidraget kan även användas i förebyggande syfte om en person har begynnande ohälsa och samråd har skett med företagshälsovård eller annan behandlande instans.
Dessutom finns det en strävan att använda det kommunala lönebidraget i det hälsobefrämjande arbetet.
Exempel på detta är barnomsorgs- och utbildningsförvaltningens arbete med hälsofrämjande ledarskap och hälsoinspiratörer.
Utskottet anser dock att spendera det kommunala lönebidraget på en hundraprocentig lönekostnad för en enskild person inte kan ses som en hälsofrämjande insats eftersom en sådan skall vara generell.
Personal- och organisationsutskottet avstyrker därför ansökan om fullt lönebidrag för en lärartjänst på Gunnebo.