Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

1/2

Ingen fettpropp med miljötratt

Nu introducerar Kungälvs kommun miljötratten – en tratt som ska få invånarna att återvinna det skadliga matfettet.

Många kommuner har bekymmer med att matfett orsakar stopp i avloppsledningar och pumpstationer, vilket ofta innebär stora kostnader. Kostnader som i slutändan hamnar på VA-taxan. För att få invånarna att återvinna sitt matfett innan det hamnar i avloppet har Kungälvs kommun nu köpt in miljötrattar som delas ut gratis. 
– Jag såg den här tratten i Uddevalla och vi hade funderat på hur allmänheten skulle kunna hjälpa till. Vi tror att detta ska hjälpa till att lösa problemet och vi hoppas att tratten kommer att engagera invånarna, säger Jennie Fälth, VA-ingenjör i Kungälvs kommun.

Med tratten kan invånarna enkelt samla ihop matfettet i en flaska och lämna det till återvinningscentraler som i sin tur återvinner fettet som sedan kan användas till exempelvis smink, tvål eller biogas.

Flaskan med fettet går också att slänga i det brännbara avfallet.
– Men helst vill vi att invånarna ska lämna det på återvinningscentralerna, säger Jennie Fälth.

En av anledningarna till att kommunen nu tar det här steget är att den upptäckt väldigt höga fetthalter i avloppsvattnet. När Kungälv senast mätte fanns det 200–300 milligram fett per liter. Normen ut från en fettavskiljare är 50 milligram per liter.
– I dag har vi ändrade matvanor, man använder mer oljor än tidigare, säger Jennie Fälth. 

Det som händer när fett hamnar i våra ledningar är att fettet stelnar och bildar klumpar som orsakar stopp, vilket kan leda till översvämningar i fastigheter och utsläpp av avloppsvatten till miljön. Det härskna fettet kan också orsaka en obehaglig lukt.
– Dessutom bildar fettet svavelväte och gaser som i förlängningen är direkt skadliga för rören, säger Jennie Fälth.

När det gäller att ta hand om matfett har Kungälv hittills arbetat mest mot restaurangverksamheter i kommunen, där töms fettavskiljare med jämna mellanrum. Nu riktar man sig även till invånarna.

Kommunens mål är att se en minskning av matfett i avloppsrören.
– Får vi bara bort ett stopp i avloppsrören så är det en vinst, säger Jennie Fälth.

Miljötrattarna finns på alla återvinningscentraler i kommunen. Eventuellt kommer trattarna att delas ut direkt till hushåll i vissa områden där problemen är som störst och riktade insatser krävs.

Miljötratten är tillverkad av återvunnen plast och kan skruvas på de flesta plastflaskor som till exempel PET-flaskor.