Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Ingen ansvarfrihet för Orusts kommunstyrelse

- Det här handlar om fullmäktiges ansvarsprövning, säger Horst Sauer (FP), vice ordförande i kommunrevisionen till Bohusläningen.

– Vi som sitter i fullmäktige är valda i allmänt val, säger Solveig Lewin (FP), Varje år ska det göras en årlig ansvarsprövning där det prövas om den kommunstyrelsen och den miljö och byggnadsnämnd som valts skött sitt uppdrag. Vi som sitter i fullmäktiges presidium är beredda att ställa oss bakom revisorernas beslut att inte bevilja ansvarsfrihet.

Läs också: Orusts kommunstyrelse får skarp kritik

I mars i år offentliggjorde kommunens revisorer på Orust att man inte tänker bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

En anledning är att kommunens bokslut 2014 som hamnade på minus 25, 3 miljoner. Prövningen gällde de politiker som satt i kommunstyrelsen 2014.

– Det här handlar om fullmäktiges ansvarsprövning, säger Horst Sauer (FP), vice ordförande i kommunrevisionen. Det finns upprepad kritik från revisorernas sida åren 2011 till 2013.

Inga Göransson (C) försvarade sig och menade att fullmäktige godkänt flertalet av de åtgärder som påverkat 2014 års resultat.

– Resultatet för 2014 var budgeterat till plus 20 miljoner, säger hon. Det är bland annat så att kommunfullmäktige tagit beslut om åtgärder som påverkat resultatet.

– Varje folkvald politiker som sitter i kommunstyrelsen har ett budgetansvar, säger kommunalrådet Kerstin Gadde (S). Revisionen är våra verktyg, de ska granska oss och göra uppföljningar. Jag är jävig och kan inte uttala mig om detta.

Företrädare från Moderaterna, Folkpartiet hade lämnat in en egen förklaring där det bland annat står att de två partierna bedrivit en ansvarsfull oppositionspolitik.

– Under 2014 har vi genom våra representanter i oppositionen drivit en ansvarsfull oppositionspolitik, äger Veronica Almroth (FP).

Horst Sauer fick innan frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och miljö och byggnadsnämnden togs upp i fullmäktige möjlighet att kommentera vitboken om Henåns skola.

– Jag kan konstatera att det är en beklämmande läsning, säger han.

Följande politiker satt i kommunstyrelsen 2014: Alexander Hutter (S), Lotta Husberg (S), Kerstin Gadde (S), Veronica Almroth (FP), Claes Nordevik (FP), Michael Relfsson (Fpo), Els-Marie Ragnar (Fpo), Ingrid Cassel (M), Lars-Åke Gustavsson (-), Anders Hygrell (M), Inga Göransson (C), Johan Stein (C), och Sven Olsson (MP).

Fakta: Fullmäktige i korthet

Mötet inleddes med en information om Henåns skola och byggprocessen som nyligen ledde till att en vitbok presenterades för allmänheten av byggnadsingenjör Ralph Håkansson. Han konstaterade bland annat att den naturliga ventilationen inte fungerade, regnvatten som läckte in och dåliga relationer mellan kommunens tjänstemän och NCC under skobygget. Efter genomgången fick allmänheten och politiker möjlighet att ställa frågor.

Kristina Svensson (MP) och Inga Göransson (C) presenterade årsredovisningen för 2014. De berättade bland annat att 758 miljoner fördelades till olika verksamheter. 86 procent av pengarna går till lärande och omsorg. Resultatet på minus 25, 3 miljoner togs också upp och de två tyckte inte att resultatet var acceptabelt.