Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

HVB-företaget kan fällas för vållande till annans död

HVB Living Nordic riskerar att åtalas för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död efter dådet i Mölndal. Det finns ett liknande fall som inträffade i Skåne för åtta år sedan där arbetsgivaren fälldes.

Knivdådet i Mölndal handlar inte bara om ett misstänkt mord utan också om en misstanke om brott mot arbetsmiljölagen. Händelsen är också formellt en arbetsplatsolycka med dödlig utgång.

Nu vill riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg veta om det finns indikationer på att arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott när de lät Alexandra Mezher arbeta ensam på hemmet.

- Det är en ovanlig situation där brottsutredningen primärt handlar om mord och handläggs av en helt annan avdelning. I detta fall avstår vi från att göra en utredning för att inte konkurrera med den mordutredning som pågår säger vice chefsåklagare Jörgen Lindberg vid Göteborgsenheten.

Miljöbrottsenheten vid region väst begärde igår hjälp av Arbetsmiljöverket för att få en indikation på om det kan föreligga misstanke om brott eller inte.

- Vi förväntar oss ingen fullständig utredning från Arbetsmiljöverket och deras bedömning är inte avgörande för oss i vår bedömning men en viktig del, säger Jörgen Lindberg.

I normalfallet ska Arbetsmiljöverkets bedömning ligga på Jörgen Lindbergs bord inom tre veckor efter begäran.

Enligt Lindberg finns två fall som prövat rättsligt tidigare och som har likheter med händelsen i Mölndal.

För åtta år sedan dödades en behandlingsassistent av en pojke med kniv på ett så kallat LVU-hem. På hemmet bodde barn och unga som hade omhändertagits enligt Lagen om vård av unga. I Mölndal handlar det om ett boende för ensamkommande barn och ungdomar men frågan är detsamma: Har arbetsgivaren fullgjort sin plikt att förutse och förbygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen?

I Skånefallet blev institutionscheferna ansvariga för arbetsmiljöbrott med påföljden villkorlig dom och 80 dagsböter vardera för att de inte i tillräckligt hög grad kartlagt riskerna kring pojkens beteende.

- Påföljden när det gäller personansvar blir nästan alltid villkorlig dom och böter, säger Jörgen Lindberg.

Det andra liknande fallet handlar om en vårdare på häktet i Flemingsberg som ensam följde med en av de intagna ut på rastgården och där dödades av den intagne. I det fallet ansåg inte rätten att arbetsgivaren åsidosatt sitt ansvar vad gäller arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.