Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm i Skaraborgs tingsrätt i Skövde på tisdagen. Säkerheten höjdes i samband med häktningsförhandlingarna eftersom det anses finnas en hotbild mot de tre misstänkta.

Hovrätten: Beslut om häktning kommer i dag

Göta Hovrätts beslut om de båda mordmisstänkta brödernas överklaganden väntas under tisdagen. De menar att de är oskyldiga till Lisa Holms död och omedelbart ska försättas på fri fot. Rätten vill hämta in nya yttranden från åklagaren innan man kan fatta beslut om de överklaganden som lämnats in.

GP har begärt och fått ta del av de hemligstämplade överklagandena från de båda misstänkta männen. Stora stycken är överstrukna med svart, men innehållet ger ändå en översikt.

Advokat Inger Rönnbäck företräder den på sannolika skäl för mord misstänkte 35-årige litauiske medborgaren. Hon begär att hovrätten ändrar Skaraborgs tingsrätts beslut om häktning och omedelbart försätter honom på fri fot

Advokaten understryker att mannen nekar till brott och framhåller att Lisa Holms försvinnande och död orsakat ett mediapådrag utan motstycke.

Det kan tolkas som att advokaten inte utesluter att det påverkat såväl vittnen som polis och åklagare. Inger Rönnbäck fortsätter i klartext:

"Därtill kommer den obalans som råder i uppgifter genom att de offentliga försvararna belagts med yppandeförbud, men åklagare och polis uttalar sig i medierna."

Längre ner, efter tre längre överstrukna och oläsliga stycken, hävdar Inger Rönnbäck att det som har redogjorts för i häktningspromemorian, sammanställt med vad hennes klient uppgett, "utgör inte sannolika skäl för misstanke om brott".

Då hon på grund av yppandeförbudet inte kan argumentera vidare, yrkar hon på att hovrätten sätter ut en muntlig förhandling.

GP har sökt Inger Rönnbäck, men hon hade inte tid att prata med oss.

Enligt Aftonbladet menar hon att tingsrättsförhandlingen inte gått rätt till.

– Vad gäller vittnesmål och medmisstänktas uppgifter har dessa inte redovisats på ett sätt som gör att tingsrätten eller försvaret kan bedöma styrkan i uppgifterna, skriver advokaten enligt tidningen.

– Det som framkommit därvidlag är för övrigt inte av någon styrka, heter det.

Den andre misstänkte mannens advokat Thomas Ört vill också att hans klient omedelbart försätts på fri fot.

Mycket är överstruket vid sekretessprövningen, men angående behovet av en ny häktningsförhandling står i de papper som GP tagit del av:

"N förnekar det mycket allvarliga brott han är misstänkt för..."

Vidare:

"NN anser att tingsrätten gjort en felaktig bedömning avseende brottsmisstankarna mot bakgrund av vad som ovan redovisats. NN är tidigare ostraffad och har aldrig haft något med rättsväsendet att göra i vare sig Litauen eller Sverige. Han har familj och barn i hemlandet som han dagligen haft kontakt med..."

Advokat Thomas Ört är kritisk till att tolk bara medverkade via telefon vid tingsrättens häktningsförhandling och han vill att tolk är med i rättssalen vid en ny förhandling i hovrätten, där även hans klient är närvarande.

"Det är i mål av ifrågavarande slag av rättssäkerhetsskäl angeläget att tolk närvarar på plats för att fånga alla detaljer och nyanser i de utsagor som lämnas inför domstolen", skriver han.

Kriminalkommissarie Lars Johansson, som arbetar med mordutredningen, tillbakavisar att det skulle saknas teknisk bevisning:

- Vi jobbar mycket med de fynd och beslag som har gjorts, men vi måste få besked från Nationellt forensiskt centrum (tidigare SKL). Vi har inte haft många dagar på oss och det har varit midsommar, så de har inte haft en chans.

- Det klart att advokaten vill använda det till förmån för sin klient. Men vi får bida tiden och se vad vi hittar.

Det finns väldigt mycket fynd, enligt Lars Johansson:

- En del kanske inte hör till ärendet, men vi får undersöka det och se vad vi kommer fram till.

Den tekniska undersökning pågår fortfarande på två platsen vid Kinnekulle, enligt Lars Johansson.

Om den rättsmedicinska undersökningen, säger han:

- Vi har fått ett preliminärt resultat, men det är inte speciellt långt. Jag vill inte gå in på vad det står inför den fortsatta utredningen med förhör.

Får ni en bild av vad som hände med Lisa Holm?

- Jag vill inte gå in på det. Det enda jag kan säga är att det inte var självmord i alla fall.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.