Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Hemmasittares" mamma hotas med böter

Skolinspektionen hotar vitesbelägga Varbergs kommun med 300 000 kronor om de inte styr upp en elevs skolgång. Kommunens svar – att hota mamman med vite om inte eleven kommer till skolan.

Skolinspektionen har under våren granskat skolor med elever som har särskilt hög frånvaro, så kallade "hemmasittare", vilket GP skrev om i lördags.

I 74 fall i landet har vårdnadshavare anmält skolan för otillräckligt stöd när deras barn inte klarar av att gå i skolan. I tio av dessa fall har Skolinspektionen lagt ett vitesföreläggande.

Ett av dessa fall finns i Varbergs kommun. I början av maj beslutade Skolinspektionen att förelägga om ett vite om 300 000 kronor om kommunen inte vidtar åtgärder för att ordna skolgången för en elev. Kritiken mot hur kommunen hanterat elevens skolgång är skarp.

"Det är anmärkningsvärt att någon kartläggning/analys av de bakomliggande orsakerna till elevens höga frånvaro ännu inte genomförts", skriver Skolinspektionen bland annat, och kräver att ett åtgärdspaket ska vara klart den 12 juni.

Eleven i fråga går på högstadiet och har under hela sin skolgång haft stora problem med att vistas i skolan. Eleven har autism och språkstörningar, blir lätt stressad och har svårt att hantera snabba förändringar.

I höstas anmälde elevens mamma Varbergs kommun till Skolinspektionen, och fick rätt.

- Jag hoppades ju att det skulle leda till att vi fick bättre hjälp efter alla dessa år, säger elevens mamma Maria Johansson.

Men för några veckor sedan kom kallduschen. Kommunens grundskolechef Joachim Wadström hotar mamman med vite om hon inte "inom fem dagar" meddelar något giltigt skäl till varför eleven inte fullgör skolplikten. Dessutom gjorde rektorerna en orosanmälan till Socialtjänsten angående situationen i familjen. En anmälan som snabbt avskrevs, det fanns inga brister i föräldraskapet.

- Jag blev kränkt och väldigt stressad, säger mamman. Hur ska jag kunna tvinga mitt barn till skolan helt plötsligt, när det inte fungerat att gå dit under så lång tid? Jag vill förstås att mitt barn ska kunna vara i en verksamhet utanför hemmet, men det har gått så långt nu att det måste få ske på mitt barns villkor. Det går inte att ha bråttom eller skynda på, då blir det bara sämre.

Det har genom åren gjorts många olika försök att ordna en skolgång som skulle kunna fungera. Eleven har fått prova olika klasser, olika skolor och även hemundervisning, men inget har fungerat i längden. Eftersom eleven tycker om att rida gjordes så sent som i vår ett försök med praktik på ett ridgymnasium. Men det skedde väldigt snabbt.

- Det var plötsligt så bråttom, berättar Maria Johansson. Jag blev glad och tyckte det var en bra idé, men det behövs förberedelser och anpassning för att det ska kunna fungera. Men vi bara slängdes in i detta. Det enda mitt barn fick göra var att mocka, och det tycker jag inte är okej.

Sedan hotet om vite kom från kommunen har Maria Johansson fått flera uppmaningar från kommunen att hennes barn måste infinna sig i skolan den och den dagen.

- De säger att det räcker med en timmas förberedelse, säger Maria Johansson. Det visar ju tydligt att de inte förstår problematiken.

Det är första gången Varbergs kommun fått ett vitesföreläggande från Skolinspektionen. Men det är inte första gången kommunen använt metoden mot föräldrar vars barn inte klarar att gå till skolan.

- Vi avvaktar vitesföreläggande så långt det går, men det har hänt tidigare att vi använt vite gentemot föräldrar vars barn inte fullgör skolplikten, säger Elisabeth Svennerstål-Jonsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Varberg.

Skolinspektionen anser det angeläget att skolan snarast utreder orsakerna till elevens frånvaro, men ni anser alltså att det ansvaret ligger hos föräldern?

- Vi har ju dokumenterat de åtgärder vi vidtagit och kommer att återrapportera till Skolinspektionen, säger hon. Men föräldrar har också ett ansvar att se till att de föreslagna åtgärderna fullföljs.

GP har vid upprepade tillfällen sökt grundskolechef Joachim Wadström utan resultat.

Läs även: Skolor får böta för långvarig frånvaro