Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arter försvinner. ”Vanliga arter har blivit än mer förekommande på bekostnad av ett stort antal ovanliga arter”, säger forskaren Matthias Obst.

Halverad mångfald på havsbotten

På Västkusten kan havsbottens artrikedom ha halverats sedan 70 år tillbaka. Det visar ny forskning som presenteras i tidningen Sveriges Natur.

Mellan 2004 och 2009 togs ett stort antal bottenprover från nära 400 lokaler längs hela Västkusten för att inventera djurarterna som lever där.

– Vi gjorde över 500 bottenprover som en del av Svenska artprojektet, eftersom samma farvatten undersöktes med liknande metoder 1921-1938 av Göteborgs Naturhistoriska museum, säger Matthias Obst, forskare på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Redan under undersökningens gång började man fatta misstanke om att stora förändringar hade skett på havsbotten.

– Många arter hittade vi inte alls, trots att vi visste precis vad vi letade efter, säger Matthias Obst.

Nu visar analyserna att på de 54 lokaler som man exakt återbesökte, kunde man bara hitta cirka hälften av de arter man fann där för 70 år sedan. Utifrån resultatet har man gjort beräkningar som visar att artrikedomen på havsbottnarna längs Västkusten har minskat kraftigt.

– Det vi ser nu är att framförallt sällsynta arter har försvunnit. Det betyder inte att det finns mindre liv kvar i havet. Vanliga arter verkar ha blivit än mer förekommande på bekostnad av ett stort antal ovanliga arter, som har blivit mer sällsynta eller försvunnit helt, säger Matthias Obst.

Vad detta beror på går i dagsläget inte att säga, men det handlar möjligen om en kombination av orsaker som exempelvis bottentrålning, överfiske, övergödning och miljögifter.

– Det är bara de första tecken vi ser på långtidsförändringar i artrikedom bland bottenlevande djur. Men vi har bara sett på data från två olika tidpunkter, så vi kan inte se hur trenden går och därigenom kunna utveckla teorierna om orsaker.

Det är fullt möjligt att nedgången i artrikedom redan har vänt. Det viktigaste resultatet med denna studie är att den visar att vi kan missa viktiga förändringar på havets botten om våra övervakningsprogram inte tar hänsyn till sällsynta arter, menar Matthias Obst.

– De sällsynta arterna är kanske inte viktiga för de huvudsakliga funktionerna i ekosystemen i dag, men de kan vara stabiliserande och verka som en backup för framtiden, säger han.