Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Högt betyg för dagis

Förskolan i Härryda kommun får toppbetyg. Det visar en undersökning som nyligen genomförts bland föräldrar och personal.
Vartannat år sedan 1999 görs en enkätstudie om kvaliteten inom förskolan, familjedaghemmen och öppna förskolan. I år, liksom tidigare, är betyget för verksamheten gott.
Frågorna skickades ut i januari, och under huvudrubriken "Vad kännetecknar en god förskoleverksamhet?" har 1 379 föräldrar och 325 anställda tyckt till och på en skala från 1-5 värderat olika delar.
Föräldrarna gav förskolan medelbetyget 4,3, familjedaghemmen 4,6 och öppna förskolan 4,6.
Frågorna handlade om hur de bedömer följande områden: trivsel, trygghet, öppet klimat, bemötande, om barnet har roligt, vuxnas engagemang, möjlighet till utveckling, uppmärksamhet, möjlighet till samtal och utevistelse.

"Fantastiskt bra"
Susanne Jacobsson, planeringsledare på sektorn för utbildning och kultur, konstaterar att resultatet är "fantastiskt bra". Hon framhåller vikten av att få veta hur föräldrarna upplever verksamheten och att deras - och personalens - synpunkter nu tas med i den kvalitetsredovisning som lämnas över till politikerna och blir en del i förbättringsarbetet.
På vissa punkter skiljer sig föräldrarnas uppfattning från personalens.
När det handlar om till exempel utevistelse på förskolorna och familjedaghemmen anser föräldrarna att barnen borde vistas mer utomhus.
- Personalen är mer nöjd än föräldrarna, och med den skillnaden som utgångspunkt kan man få ett väldigt bra samtal: Vissa kanske tycker att barnen ska vara ute på gården mer, andra att de borde vara mer ute i skogen eller kanske äta ute. Vi kommer att ta upp och diskutera de här frågorna när vi träffar föräldrarna, säger Susanne Jacobsson.
Betygen på förskoleverksamheten är i stort sett oförändrade sedan 2005.