Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hård kritik från ansvariga myndigheter

Både Skolverket och Skolinspektionen reagerar starkt på Streteredsskolans undervisningsmaterial. - Jag blir alldeles förfärad, säger Anna Wide vid Skolinspektionen i Göteborg. Hon för nu frågan vidare.

I dag uppfattas ordet neger som negativt och nedsättande och bör därför inte användas.

Den svenska skolan vilar på en demokratisk grund. I skollagen står det bland annat att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Skolan ska arbeta för alla människors lika värde och ingen ska diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet.

I detta ryms inte ord som neger eller nedsättande meningar om negrer som äts upp av vargar, menar undervisningsrådet Annika Hjälm.

- Det strider mot skolans värdegrund och uppdrag, säger hon. Jag har aldrig hört talas om att det finns sådana uppgifter i svenska läromedel.

Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för skolan. Anna Wide jobbar mot just diskriminering och kränkande behandling. Hon köper inte lärarens argument om att materialet är gammalt och använts slentrianmässigt.

- Hon har ett ansvar för det växande släktet. Det spelar ingen roll att ingen har sagt att de känner sig kränkta. Hon måste ha ett kritiskt förhållningssätt till det hon gör, vilka normer förmedlar jag?

Anna Wide kommer därför att föra frågan vidare till sina kollegor som har tillsynsansvaret i Mölndals kommun.

I går presenterade skolverket nya allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkningar.

Den största förändringen handlar om anmälningsskyldighet. Personal som får veta att en elev mobbas eller kränks måste anmäla detta till rektorn. Råden innehåller konkreta rekommendationer för hur skolorna ska jobba förebyggande.