Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Hård kritik. Mimers hus i Kungälv inrymmer bland annat gymnasiet Hugin. som Skolinspektionen vid sin inspektion hittat en rad brister. Föreläggandet innebär att kommun är skyldig att ha åtgärdat dem senast den 15 november.  Bild: Arkivbild. Sören Håkanlind
Hård kritik. Mimers hus i Kungälv inrymmer bland annat gymnasiet Hugin. som Skolinspektionen vid sin inspektion hittat en rad brister. Föreläggandet innebär att kommun är skyldig att ha åtgärdat dem senast den 15 november. Bild: Arkivbild. Sören Håkanlind

Gymnasium får svidande kritik från Skolinspektionen

Fördomar och glåpord i klassrummen. För lite eller inget extra stöd till svaga elever. Skolinspektionen kommer nu med svidande kritik: Eleverna vid yrkesprogrammen vid Mimers Hus gymnasium Hugin i Kungälv får inte den undervisning som de har rätt till.

Skolinspektionen besökte den kommunala gymnasieskolan vid tre tillfällen under mars månad 2019. I sitt beslut om föreläggande konstaterar Skolinspektionen att Kungälvs kommun bryter mot skollagen på flera punkter samt vilka åtgärder som myndigheten nu förväntar sätts in. Bristerna ska vara åtgärdade senast den 15 november.

Skolan har inte räckt till

– Eleverna får inte den undervisning de har rätt till på grund av att inte alla lärare tar hänsyn och anpassar undervisningen till elevernas olika behov. Här har skolan inte räckt till, säger Claes Börjesson, jurist vid Skolinspektionen i Göteborg, och fortsätter:

– En elev som riskerar att inte nå upp till kunskapskravet E, som motsvarar godkänt, och minst ska nås, har rätt till extra anpassningar och vid behov även särskilt stöd. Det ligger på lärarnas ansvar att stötta eleverna i undervisningen med extra anpassningar i den mån eleven behöver det och det har inte gjorts.

Skolinspektionens bedömning visar också på att särskilt stöd ibland sätts in utan att det först gjorts någon utredning av elevens behov och utan en sådan utredning kan inte läraren och annan berörd personal med säkerhet veta vad elevens svårigheter beror på eller vilket typ av stöd som behöver sättas in för att eleverna ska nå så långt de kan i sin kunskapsutveckling.

– Bristen på extra anpassningar och särskilt stöd är allvarliga eftersom det är en särskilt utsatt grupp som berörs, det är elever som redan halkat efter i undervisningen, säger Claes Börjesson.

Glåpord och kränkningar

När det gäller trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling finns det också brister. "Flera av de intervjuade uppger att det finns elever som utsätts för kränkande behandling av andra elever på skolan. Det handlar bland annat om att det förekommer nedsättande kommentarer och glåpord samt att elever ger uttryck för sina fördomar om hbtq-frågor vid gemensamma aktiviteter, under lektioner, i allmänna utrymmen under raster samt via sociala medier. Trots att det är känt bland personalen att kränkande behandling är vanligt förekommande mellan eleverna har inte ett förebyggande värdegrundsarbete eller åtgärdande insatser gjorts i tillräcklig utsträckning för att motverka detta. Detta strider mot författningarnas krav", skriver Skolinspektionen.

– För att få stopp på dessa olämpliga beteenden och förhindra kränkande behandling har rektorn och ytterst kommunen ett stort ansvar att arbeta med förebyggande insatser och ett mer aktivt värdegrundsarbete. Det saknas i dag. Elevhälsan har också ett ansvar att fånga upp dessa frågor, det elevhälsoarbete som bedrivs på skolan i dag är inte tillräckligt, konstaterar Claes Börjesson.

Tar kritiken på alllvar

Dennis Reinhold är sektorschef för Bildning och lärande i Kungälvs kommun.

– Vi tar kritiken på största allvar. Det är fullständigt oacceptabelt att elever känner sig otrygga och blir kränkta i skolan. Värdegrundsarbetet ska ju finnas som ett fundament och när det nu inte gör det blir det en av de stora och viktiga bitarna vi måste jobba med.

Hur ska ni arbeta för att komma tillrätta med bristerna?

– Enligt vår gymnasiechef är förbättringsarbetet i alla aktuella frågor påbörjat. Men det krävs ett stort lagarbete där såväl rektor, lärare och annan skolpersonal behöver stöd från olika håll och nivåer. Vi måste sätta till alla klutar för att åtgärda det som inte fungerar, säger Dennis Reinhold.

Fakta: Mimers Hus Hugin

Den kommunala gymnasieskolan Mimers Hus Hugin i Kungälv erbjuder utbildning på de nationella programmen barn- och fritidsprogrammet, estetiska programmet, ekonomiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Det går cirka 630 elever på skolan.

Mimers Hus Hugin delar lokaler med Mimers Hus gymnasium Munin. Kungälvs kommun ansvarar för båda skolenheterna.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.