Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Grön infrastruktur vinner allt mer mark

Ekodukten är ett exempel, de gröna kilarna och planteringar på hustak två andra. Snart ska grön infrastruktur ha en självklar plats i samhällsutvecklingen.

Isolerade öar av grönytor, kalhuggna skogar samt industriellt fiske- och jordbruk har ställt till det för många arter. Över hela världen minskar den biologiska mångfalden. Nu har regeringen gett landets länsstyrelser i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Tanken är att vända den negativa utvecklingen med ett nytt helhetsperspektiv, som ska gynna människor, djur och växter. 
– Grön infrastruktur är en typ av transportsystem för att djur och växter ska kunna förflytta sig mellan sina livsmiljöer, säger Maria Thordarson, naturvårdsstrateg vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Hon berättar att ekonomiska och andra intressen har lett att djur och växter isoleras. De minskande livsmiljöerna ligger dessutom ofta långt ifrån varandra.
– Vi människor är beroende av ekosystemtjänster från naturen. Grön infrastruktur handlar om att se helheten i landskapet, men också vår påverkan på miljön och hur vi på ett hållbart sätt kan gynna och dra nytta av naturen, säger Maria Thordarson.

Nästa höst ska länsstyrelserna presentera sina handlingsplaner för regeringen. Meningen är att grön infrastruktur ska få en given plats i all samhällsplanering.
– För att undvika att nya barriärer byggs utan hänsyn till naturen, så kommer det finnas med kartor över hur grönstrukturen ser ut i länet. Kartorna kan användas när kommunerna tar fram exempelvis översiktsplaner eller detaljplaner, säger Thordarson. 

Flera av landets myndigheter har redan börjat sätta fokus på det nya perspektivet. Ekodukten som Trafikverket håller på med i Sandsjöbacka är ett exempel, de gröna kilarna som Göteborgsregionens kommunalförbund arbetar med ett annat. 
– Det är viktigt att vi ser ett större perspektiv och att vi ingår i naturen. För människans del kan det handla om att förebygga viltolyckor, men också om att skapa möjligheter för invånarna att komma närmare naturen, säger Maria Thordarson.

Att ta tillvara på ekosystemtjänster vinner så sakta allt mer mark också genom exempelvis odlingar uppe på hustak i städerna.
– Grönytor och träd fångar upp stora vattenmängder så att översvämningar begränsas, de utgör också en livsplats för insekter och fåglar. Det finns många vinster med att ta större hänsyn till naturen och det är viktigt att vi skapar hållbara lösningar inför problemen som vi står inför, säger Maria Thordarson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.