Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gifter och gas stoppar planerat radhusområde

Det har visat sig finnas mer gifter i marken än Riksbyggen räknat med i ett planerat radhusområde i Stensjön, i östra Mölndal. Dessutom har gas upptäckts under jord. Bygget har tills vidare stoppats.

På en del av marken där radhusen ska uppföras har den gamla kemikaliefabriken Soab haft ett lager, medan den andra delen tidigare varit en grustäkt som fyllts igen. Detta kände Riksbyggen till och har planerat för att ta hand om förorenade massor.

– Vi har vägt in att Beckers haft marken och att det kan finnas rester av lösningsmedel och oljeprodukter i marken, vi har hittat förhöjda halter tidigare av vissa polycykliska aromatiska kolväten som hanterats enligt handlingsplan, säger David Carlson, projektledare på Riksbyggen.

Nytagna prover visar dock att föroreningarna är mer omfattande än förväntat och att en större sanering kan krävas. Vid en geoteknisk undersökning upptäcktes dessutom så kallad deponigas, en slags naturgas som kan uppstå när organiska ämnen som löv och grenar förmultnar under mark.

– Vi upptäckte det när vi borrade för att kartlägga bergsnivåer och utreda vilka jordlager som finns. Det lät bubblande från hålen, säger David Carlson.

Att hitta gas i marken i samband med bostadsbyggen är ovanligt.

– Problemet är att det inte finns några regler och rutiner för gasundersökningar i Sverige och myndigheterna ställer inga krav när det gäller mark som redan används.

Målet är fortfarande att bygga bostäderna men saneringen av området blir troligtvis mer omfattande än planerat och det kan innebära att man måste vidta vissa säkerhetstekniska åtgärder till följd av gasförekomsten.

Information om att bygget stoppats ska ha gått ut till en närliggande skola och förskola. Riksbyggen har också erbjudit pengarna tillbaka för de som förbundit sig att köpa ett radhus i området eftersom projektet nu drar ut på tiden.

De nya fynden är anmälda till miljöförvaltningen.

– Vi inväntar resultaten från de nya provtagningarna för att se hur de förhåller sig till de framtagna riktvärdena för bostäder som gäller för området, säger miljöinspektören Monica Ericson.