Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Här, vid gamla Söderskolan, skulle det byggas.

Gifter i marken vid nya lägenheter

Inför bostadsbygget på gamla Söderskolan I Uddevalla har man upptäckt miljöföroreningar i marken. Nu måste kommunen betala saneringen.

–Det visar sig att marken innehåller så kallade PAH:er. Det är en sorts oljekolväten, säger mark- och exploateringsingenjör Christine Gunnarsson, tekniska kontoret, Uddevalla kommun, enligt Bohusläningen.

PAH är den största kända gruppen av cancerogena ämnen. Det är vanligt förekommande i förorenade jordmassor och i asfalt som lades före 1970-talet. Det bildas även vid till exempel grillning. Upptäckten av miljöföroreningarna gjordes strax före jul när Riksbyggen påbörjade markarbetena vid Söderskolan. Här planerar man att bygga cirka 140 bostäder.

Kommunens miljökontor kopplades in och företaget ÅF gjorde en första besiktning den 21 december. Den 5 januari tog ÅF prover i provgropar på olika ställen på hela skolgården.

Läs mer: Gifter på gammal skolmark även i Vänersborg

Nu har proverna analyserats och svaren lämnats till kommunen. Christine Gunnarsson. konstaterar att man ännu inte har klart för sig varifrån miljöföroreningarna kommer eller hur de har hamnat i marken vid Söderskolan.

–Kanske har det kopplig till asfalten, till bärlager eller till oljegrus. Det är vanligt att det finns i äldre asfalt. Man märker när man gräver i marken, men det är inte farligt att gå på.

PAH förekommer i provgroparna över hela skolgården, men i lite olika halter i de olika groparna.

Upptäckten av miljöföroreningarna kommer inte att leda till att bostadsbygget stoppas, enligt Christine Gunnarsson.

– Nej, det blir kanske bara några dagars försening. Man kan bygga här och det är ingen fara att ha bostäder här.

Enligt avtalet med Riksbyggen är det kommunens sak att sanera marken och att också betala kostnaderna.

–Jag kan inte svara i dag på hur mycket det kostar. Det beror på vilka åtgärder som måste göras, säger Christine Gunnarsson.

Den förorenade marken ska schaktas bort, men hon kan inte i dag säga hur djupt man måste gräva.

– De förorenade massorna går till deponi, och så ersätter vi med rena massor om det behövs. Arbetena kommer att ske så snart det går, konstaterar Christine Gunnarsson.

PAH förekommer ofta i asfalt som lades före 1970-talet. Fram till dess användes ofta stenkolstjära som bindemedel i asfalten, det var en restprodukt från den gastillverkning som skedde i många svenska städer sedan början av 1800-talet och upphörde i början av 70-talet. PAH-förorenade massor luktar tjära.