Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gata blir ett fall för regeringen

Sex villaägare i Mölndal klagar hos regeringen över detaljplaneförslaget för nybebyggelse på Smörräntegatan. Flera klagande anser att jäv förelegat när förslaget behandlats.
Detaljplanen medger att det kommunägda bostadsbolaget Mölndalsbostäder får bygg tre höga bostadshus sedan den gamla byggnationen rivits.
- Planförslagets syfte är uppenbarligen att ensidigt gynna ett av staden helägt bolag, anser en klagande villaägare.
En annan av motståndarna till Celsius-projektet hävdar att länsstyrelsens bedömning av jävsituationen och dess omfattning är bristfällig .
- Kommunalrådet Hans Bergfelt har varit vice ordförande i planeringsutskottet, vice ordförande i Mölndalsbostäder samt sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vi anser att länsstyrelsens bedömning av jävsituationen och dess omfattning är bristfällig.
- Jag delar länsstyrelsens uppfattning att jag inte varit jävig vid behandlingen av detta planärende, förklarar Hans Bergfelt men påpekar att han ännu inte hunnit läsa de klagandes inlagor till regeringsrätten.
Kostnaden för projektet är en annan het fråga. Men den är enbart exploatörens problem och kan således inte anses angå de klagande. Länsstyrelsen kan därför inte pröva de invändningar som framförts angående kostnaderna.
- Men eftersom det är skattepengar som kommer att användas för projektet angår kostnaderna både klagande och allmänhet, anser de boende.
- Vi överklagar planbeslutet då vi anser att Mölndals kommun inte skött detta på ett rätt sätt, förklarar en villaägare som anser att byggnader flyttats och parkeringsytor tillkommit sedan planförslaget varit utställt i stadshushallen.
- Får kommunen verkligen så lättvindigt ändra i planeringen, undrar han och vill ha besked från regeringen.