Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Bilden är en tidig skiss av hur en dagvattenpark i Mölnlycke kan komma att se ut. I området är det också tänkt att finnas promenadstråk. Bild: Härryda kommun

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Fyra dammar ska ge renare vatten i Rådasjön

Fyra dammar vid sidan av Mölndalsån ska ge renare vatten i Rådasjön och bättre förutsättningar för grodor och fåglar. Men innan bygget kan starta måste åkergrodorna som lever där nu flyttas.

Orenat dagvatten rinner i dag ut från centrala Mölnlycke till Rådasjön, dricksvattentäkt för Mölndal och i vissa fall även för Göteborg.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

En dagvattenpark med fyra seriekopplade dammar skulle kunna reducera föroreningarna med upp till 95 procent, enligt ansökan. Vattnet ska i första hand renas genom sedimentering, det vill säga att partiklar sjunker till botten, och med hjälp av vattenrenande växter.

Dammarna ska även fungera som katastrofskydd vid översvämningar och för utsläpp vid olyckor. Dessutom räknar man med ökade förutsättningar för biologisk mångfald av insekter, grodor och fåglar.

Innan det kan börja grävas måste åkergrodorna som lever där nu flyttas ut från området, eftersom de, liksom alla Sveriges grodor, är fridlysta. Det var ett villkor i domen från Mark- och miljödomstolen.

Räknar med att dammbygget blir av

Dammbygget i Mölnlycke beräknas kosta cirka fyra miljoner kronor, projektet räknas som ett våtmarksprojekt och kommunen hade sökt bidrag för lokalt naturvårdsprojekt från Naturvårdsverket. Lona, ett bidrag som administreras av länsstyrelsen, planerades att stå för 90 procent av kostnaden. Men i veckan kom besked om avslag.

– De senaste åren har vi kunnat bevilja de flesta ansökningar, Men riksdagens senaste budget innebär stora nedskärningar, säger Anders Bergström, handläggare på länsstyrelsen.

Domen från Mark- och miljödomstolen gäller till och med 2021, då måste dammbygget vara klart.

Tayman Mashid, projektledare för dagvattenparken, räknar med att projektet blir av trots att det inte blir några pengar från Naturvårdsverket i år.

– Vi fortsätter projektera som vanligt, det är kommunens mål att det ska bli av. Vi får väl se om det finns pengar att söka nästa år.

Stenmurar och alléer

Nu väntar Härryda besked från länsstyrelsen om övriga sex ansökningar för lokala naturvårdsprojekt. Där är förutsättningen att kommunerna står för hälften av beloppet.

– Alla projekt är treåriga och kan starta i år om vi får positivt besked från länsstyrelsen, säger Emma Nevander, kommunekolog i Härryda kommun.

Det handlar bland annat om en trädvårdsplan, tillgänglighetsanpassning av en badplats, en inventering av suboceanisk granskog – en skogstyp som det inte finns så mycket kvar av i Europa. Det rör sig också om projekt att göra vissa gräsmattor till blomsterängar för att gynna bin, humlor och fjärilar, samt att kartlägga småbiotoper, till exempel stenmurar och alléer, som är skyddade i lag och som det ska tas hänsyn till i detaljplaner.

– Det är biotoper som är viktiga för djur och växter och deras spridning. Lavar på träd är till exempel beroende av att det är nära till andra träd och insekter som inte kan flyga så långt följer gärna alléer och stenmurar.

Naturvårdsverket delar varje år ut pengar till lokala naturvårdsprojekt genom länsstyrelserna. Härryda är tillsammans med Marks och Lysekils kommuner de som sökt flest i år.

Sökta bidrag för lokala naturvårdsprojekt i Västra Götaland.

Grästorp: 210 000 kr för två projekt.

Lysekil: 645 000 kr för fyra projekt.

Trollhättan: 515 000 kr, två projekt.

Bollebygd: 150 000 kr, ett projekt.

Härryda: 561 000 kr, sex projekt. Plus 3 745 000 kr för våtmarksprojektet.

Kungälv: 450 000 kr, ett projekt.

Lerum: 149 000 kr, ett projekt.

Lilla Edet: 94 000 kr, ett projekt.

Mölndal: 494 000 kr, två projekt.

Tjörn: 432 000 kr, två projekt.

Öckerö: 469 000 kr, två projekt.

Borås: 300 000 kr, ett projekt.

Mark: 687 000 kr, fyra projekt.

Falköping: 202 000 kr, ett projekt.

Mariestad: 317 000 kr, ett projekt.

Töreboda: 30 000 kr, ett projekt.

Uddevalla: 59 000 kr, ett projekt.

Vara: 384 000 kr, ett projekt.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.