Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

I höstas stängdes lokalerna på Frölundagatan i Mölndal på grund av bristande brandskydd. Bild: Lisa Henricson

FUB gör IVO-anmälan om bristande brandskydd

Lokalerna för daglig verksamhet stängdes akut på grund av bristande brandsäkerhet. Nu har FUB i Mölndal anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

I höstas beslutade Räddningstjänsten att stänga lokalerna i närheten av centrum omedelbart efter att föräldrar larmat om bristande brandskydd. Räddningstjänsten konstaterade att lokalerna inte var utformade för personer med funktionsnedsättningar. Byggnaden saknade bland annat två utrymningsvägar anpassade för rullstolsburna och det fanns inga brandvarnare i källaren. 
– Det är inte ofta vi ser så här allvarliga brister och vi bedömde det som överhängande fara för liv vid händelse av brand, sa Magnus Ekdal, brandinspektör på Räddningstjänsten Storgöteborg tidigare till GP.
Det saknades dessutom bygglov för att bedriva daglig verksamhet i lokalerna.

Trots bristerna har Mölndals stad inte gjort någon lex Sarah-anmälan, vilket väcker kritik från FUB, en intresseorganisation för intellektuellt funktionsnedsatta och deras anhöriga. De har därför vänt sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
– Vid risk för missförhållanden ska kommunen rapportera det enligt lex Sarah. Men Mölndals stad verkar inte ta den här händelsen på allvar. Vi vill att det ska gå riktigt till, säger Helena Molker Lovén, styrelseledamot i FUB Mölndal.
Hon påpekar också att en lex Sarah-anmälan innebär att även politikerna, som är ytterst ansvariga, får kännedom om eventuella missförhållanden. FUB anser att det handlar om organisatoriska problem och att frågorna kring brandskydd måste utredas ordentligt.
– Det är inte osannolikt att det finns liknande problem på andra håll i kommunen. Genom det här hoppas vi att man säkerställer att det inte kan hända igen.

Johnny Telkkonen, områdeschef för funktionshinder i Mölndals stad, tycker däremot att kommunen gjort åtgärder som krävs för att händelsen inte ska upprepas. Bland annat ska fastighetsavdelningen se över brandskyddet i alla lokaler och förvaltningen har också skapat en brandskyddsgrupp för att tydliggöra ansvaret.
– Det här blev en väckarklocka för oss och jag tycker verkligen att vi har tagit frågan på allvar.
Enligt Johnny Telkkonen har kommunen gjort bedömningen att en lex Sarah-anmälan inte är aktuell i det här fallet.
– Jag tycker inte att det stämmer med de kriterierna. Men sedan har FUB gjort en annan bedömning.