Fritidsbåtars buller kan hota livet i havet

ANNONS

Den varma sommaren har gjort att trängseln i våra havsvikar och de negativa effekterna av fritidsbåtslivet har börjat debatteras. Just nu pågår utställningen "Alla sitter i samma båt" som handlar om just fritidsbåtars påverkan på livet i havet" på Naturum i Kosterhavets nationalpark.

Marinbiologen och forskaren Mathias Andersson på Försvarets forskningsinstitut (FOI) har bidragit med en del till utställningen som handlar om mänskligt buller under ytan. Det samma talar han om i en podd från EU-projektet 8 fjordar.

– Ljud från båtar under vattnet blir många gånger högre än ovanför ytan och färdas längre än på land. Vi vet från akvarieexperiment att mänskligt ljud potentiellt kan påverka alla livsstadier negativt, från parning till en vuxen fisk. Men vad händer i vatten när fisken har en helt annan valmöjlighet att flytta på sig, att simma eller vara van vid ljudet? De här frågorna behöver vi ha svar på.

ANNONS

Havsforskning om ljudets påverkan på marina djur är komplicerad och kostsam och sker ofta i projektformat. De studier som gjorts hittills har främst fokuserats på den kommersiella sjöfarten.

När det gäller fritidsbåtars påverkan är kunskapen särskilt låg. En orsak kan enligt Mathias Andersson vara att ansvaret faller mellan stolarna då Havs- och vattenmyndigheten har ansvaret för havet utanför kusten och länsstyrelsen innanför.

Är inte fritidsbåtars betydelse väldigt liten jämfört med den kommersiella sjöfartens?

– Inte kustnära. Grunda havsvikar är de viktigaste uppväxt- och lekområdena för vissa fiskar och där finns fritidsbåtarna, inte kommersiella tankers och containerfartyg. Men om djuren har vant sig vid de här ljuden eller inte, det vet vi inte i dag, säger Mathias Andersson.

Lågfrekventa ljud från båtmotorer kan överrösta marina djur som sälars och valars kommunikation som de använder när de jagar och kommunicerar. Men det finns också fiskar som använder ljud för att navigera, hitta föda och identifiera fiender.

– Torsken är en ganska ljudkänslig fisk och vi vet att sillen reagerar på ljud. Men vi vet inte vad som är ett lämpligt tröskelvärde, vilken nivå som är skadlig för fisken, säger Lars Åkesson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

På ett seminarium med bland andra forskare och båttillverkare förra hösten, där Transportstyrelsen var värd, diskuterades hänsynsområden som ett sätt att skydda livet i havet från fritidsbåtars buller. Mathias Andersson tror att det skulle vara en möjlig väg. Det skulle i så fall kunna handla om sänkta hastighetsgränser, eller att man inför förbud att visats i ett område under vissa delar av året.

ANNONS

Lars Åkesson, på Havs- och vattenmyndigheten framhåller vikten av att gå försiktigt fram.

– Vi behöver betydligt mer kunskap innan vi kan föreslå regler eller krav på båttillverkare och båtägare.

Fakta: Buller i havet

  1. Ljud under ytan är mycket högre än ovanför ytan och färdas längre.
  2. Havet är inte naturligt tyst. Vind, vågor, åska, kräftdjur och valar låter.
  3. Människan tillför ljud som motorbuller, vågkraftverk, undervattenssprängningar och muddring.
  4. På Hönö finns en av Sveriges tre miljöövervakningsstationer med en batteridriven hydrofon som spelar in ljud under ytan. Snart ersätts den av en fiberansluten på Vinga.
  5. EU:s havsmiljödirektiv säger att den marina miljön ska skyddas och bevaras och att haven ska ha god miljöstatus.

Källa: FOI och Havs- och vattenmyndigheten

ANNONS