Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Fritidsbåtar förblir miljöbov

Regeringens beslut att förbjuda utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar är ett steg i arbetet för en bättre havsmiljö. Men det finns mycket kvar att göra. Fortfarande används giftig bottenfärg på mer än var tredje fritidsbåt i Sverige.

– Det finns en stor oro för att många använder olagliga färger, vissa tycker att de godkända färgerna inte fungerar tillräckligt bra mot beväxning, säger Lennart Benson, miljöinformatör på Region Halland.

30–40 procent av all bottenfärg som används på båtar i Sverige är inte godkänd, enligt siffror från Naturvårdsverket som Lennart Benson tagit del av. Detta trots att de höga halterna av bly och tenn som färgerna kan innehålla är mycket dåliga för havsmiljön och havslevande organismer.

– Man har upptäckt organismer som blivit tvåkönade på grund av giftet, säger Lennart Benson.

Det har varit en långdragen process för att minska fritidsbåtars påverkan på havsmiljön och problemet med giftiga bottenfärger är bara en del. Redan 2001 infördes krav på att fritidsbåtshamnar ska kunna ta emot avfall från båtar och hamnar med fler än 50 båtar ska också kunna erbjuda en spolplatta för att kunna ta hand om giftigt avfall. Men det finns fortfarande hamnar i Halland som inte uppfyller miljökraven. Kommunerna har tillsynsansvaret, men även när kraven inte uppfylls händer inte så mycket.

– I sista hand så kan kommunen stänga en anläggning, men det görs i princip aldrig. Man försöker lösa det genom dialog, säger Lennart Benson som tycker att kommunerna kunde vara lite hårdare i sitt agerande.

I slutändan är det alltid hamnens ansvar att se till att rätt utrustning finns. Lennart Benson har svårt att förstå varför vissa hamnar inte följer miljökraven.

– Det saknas inte kunskap eller regelverk, konstaterar han.

En miljölösning kan kosta en hamn mellan 100 000 och 300 000 kronor, enligt Benson, varav halva beloppet kan bekostas av staten i form av bidrag.

– De här hamnarna har en omsättning på ett antal miljoner, så det är inte särskild dyrt, säger Lennart Benson.

Han uppmanar båtägare att utnyttja sin makt som konsumenter och trycka på hamnarna att följa miljökraven. Ett sätt att veta att kraven är uppfyllda är att hamnen har miljöutmärkelsen Blå flagg.