Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Förr byggde städerna murar för att stänga fienden ute. Nu bygger Kungsbacka vallar mot ökande vattenmängder. Bild: Kajsa Sjölander

Framtida hänsyn till stigande havsnivå

Att väga in effekter av framtida klimatförändringar är långt ifrån en självklarhet i alla kommuner. Färre än var tredje har tagit fram skyfallskarteringar. Nu arbetar flera tunga myndigheter med projekt som ska förändra samhällsplaneringen i framtiden.

 

Anna Nordlander är handläggare för naturolyckor vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 
– De kommuner som redan har haft problem har kommit längre i sitt klimatanpassningsarbete, men ofta krävs en allvarlig händelse eller att en driven eldsjäl lyfter frågorna i en kommun, säger hon.

I sommar lanserar MSB en ny havsnivåkartering över hur Sveriges kuster påverkas vid stigande havsnivå i intervaller upp mot fem meter. Samtidigt räknar SMHI på klimatscenarier i olika tids- och utsläppsperspektiv. Även Boverket arbetar med frågan genom en ny nationell tillsynsvägledning för byggande i översvämningshotade områden.
– Vägledningen ska skapa förutsättningar för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn blir mer samordnad och förutsebar, säger Anders Rimne, ingenjör vid Boverket.

I nuläget reser sig världshaven i genomsnitt drygt tre millimeter per år, vid seklets slut beräknas den årliga höjningen ligga på en centimeter. Det är inte bara havsbandet som påverkas när havet stiger.
– I Göteborgsområdet hotas exempelvis Göta älvs dricksvattentäkt av saltvatteninträngning vid högre havsnivåer, säger Anna Nordlander vid MSB.

En undersökning som MSB genomförde i fjol visar att färre än var tredje svensk kommun har gjort skyfallskarteringar. 160 av 290 svarade på enkäten.
– Hälften uppgav att de gjort egna skyfallskarteringar. Många kommuner har med framtida effekter av klimatförändringar i sin planering, men långt ifrån alla, säger Erik Bern, också han handläggare för naturolyckor vid MSB. 

Läs också: Staden vallas in mot stigande vattennivå

Boverkets vägledning för hållbart byggande ska presenteras för regeringen i början av nästa år. I juni räknar MSB och SMHI att karteringarna över framtida havsnivåscenarier ska finnas tillgänglig på webben. Då kommer det gå att klicka sig fram till hur landets kuster påverkas när havsnivån stiger och hur snabbt det kan ske beroende på hur mycket växthusgaser som släpps ut.
– Karteringarna ska vara ett stöd för planeringsarbetet i kommunerna där det framöver bör ingå säkerhets- och risknivåer vid olika beslut, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare vid SMHI.