Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Flickorna dricker mest

Flickor i högstadiet och gymnasiet mår betydligt sämre och känner sig mycket mer utsatta än pojkar. Det visar årets ungdomsenkät i Mölndal där man valt att särskilt fokusera på tjejerna och ungdomar med annan etnisk bakgrund.
Bilden som målas upp i enkätsvaren är nedslående. Men den är inte unik för Mölndal. Samma mönster finns i hela landet och på vissa punkter är det till och med bättre i Mölndal.
Några utdrag ur svaren visar att 89 procent av pojkarna trivs med livet just nu, medan bara 70 procent av flickorna gör det. 81 procent av pojkarna känner att de har bra självförtroende. Samma siffra för flickorna är 56 procent. 27 procent av pojkarna känner sig ofta stressade, 53 procent av flickorna känner likadant. Flickor har också mycket oftare ont i magen, huvudvärk, trivs sämre på skolan, röker och dricker både oftare och mer än pojkarna och känner sig allmänt otryggare.
För ungdomar med utomnordisk bakgrund är mönstret lite annorlunda. De känner sig klart mer utsatta för olika former av trakasserier och mobbning än sina nordiska klasskamrater men har samtidigt en positiv inställning till skolan och sig själva.
Enligt Jonas Agdur på Kultur- och fritidsförvaltningen, som tillsammans med kollegan Linda Carlsson och folkhälsoplaneraren Hillevi Funck har skrivit en rapport baserad på enkätsvaren, är det viktigaste nu att man använder materialet för det fortsatta arbetet. För det finns en hel del som kan göras från kommunens sida.
- Till att börja med måste vi diskutera det här med de tjejer det berör, så att de blir delaktiga i någon slags förändringsprocess, säger Jonas Agdur.

Han kan tänka sig att börja med fokusgrupper och sedan gå vidare.
- Vi måste diskutera arbetsmiljön i skolan, könsrollsmönster, med mera.
Just könsrollsmönster är en fråga man har väldigt svårt att hantera, menar Jonas Agdur.
- De diskussioner vi ska föra måste därför handla om konkreta lösningar, om till exempel skolans och fritidsverksamhetens aktiviteter.
Hillevi Funck menar att det viktiga nu är att göra en samlad satsning.
- Vi måste se på vad vi gör idag, vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre, se hur andra gör och ta del av det omfattande forskningsmaterial som finns.
- När det gäller stress till exempel kan det handla om enkla saker som hur läxor och prov är fördelade över terminen, säger Hillevi Funck.
Men det kan också handla om tillgänglighet. De flesta har mobilen påslagen dygnet runt och sitter till långt in på natten vid datorn.. Någon kompis kan ju vilja dem något. Att hela tiden vara anträffbar leder också till stress. Man måste lära sig att det är ok att stänga av. Ge sig själv en ordentlig nattsömn på åtta till tio timmar. Det här gäller givetvis både killar och tjejer.

I fråga om alkoholvanorna finns också konkreta åtgärder. Enligt Hillevi Funck visar all forskning att en mer tillåtande attityd till alkohol i hemmen där ungdomar tidigt får smaka på alkhohol har en tydlig koppling till den ökade alkoholkonsumtionen bland unga. Därför har Mölndal nu anslutit sig till ÖPP-programmet, Örebro preventionsprogram, där föräldrar till barn i skolår 7-9 varje skolår informeras om fakta kring ungdomar och alkohol. Syftet är att skjuta upp alkoholdebuten och få föräldrar att ha en restriktiv inställning till sitt barns drickande.
- Sammanfattningsvis kan man säga att det är viktigt att diskutera livsstilen, säger Hillevi Funck. Prata om hur man får balans i tillvaron.
Varför mår tjejer så mycket sämre än killar?
- Först vill jag säga att det finns en massa punkter där skillnaderna inte är så stora. I rapporten har vi valt att lyfta fram just de områden där skillnaderna är extra stora, säger Jonas Agdur och fortsätter:
- Sen måste man se det i ett sammanhang. Flickor har i allmänhet mycket bättre resultat i skolan. De har en större press på sig själva än killarna. Flickor ska samtidigt passa in både i ett gammalt och ett nytt könsrollsmönster. Duktiga flickor och tuffa brudar. Det sätter en oerhörd press på dem och leder till vilsenhet och stress.
Och det är väl bekant att ju mer livet upplevs som hanterbart desto mer ökar hälsan. Och ju svårare man har att hantera det desto mer stress upplever man och hela batteriet av negativa konsekvenser sätter in.

I diskussionerna om könsroller och förväntningar måste dock killarna också vara med, hävdar Jonas Agdur, som även varnar för att göra tjejerna till problemet. Både han och Hillevi Funck är övertygade om att det som får tjejerna att må dåligt även drabbar killarna. Men de reagerar i viss mån annorlunda, till exempel med mera stök.
Nu vill han förankra problematiken, som tyvärr varken är ett nytt fenomen eller har blivit bättre. Sedan måste man titta på all tillgänglig forskning och öppet diskutera med personal och föräldrar kring vilka förändringar som krävs, exempelvis i fråga om kompetens, metoder och verksamhetens organisation.
Ungdomsenkäten kommer så småningom att läggas ut på Mölndals hemsida. Vill man läsa tidigare års rapporter går man in under Kultur & Fritid och klickar på länken Ung i Mölndal.