Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fler flygstarter drabbar Mölndalsbor

Antalet starter söderut skall fördubblas från Landvetter flygplats. Detta föreslår Luftfartsverket i sin ansökan om omprövning av verksamheten vid fältet.
Utformningen av flygvägarna bör vara så lite störande som möjligt för de boende i närheten av flygplatsen.
- Den viktigaste förändringen är att större utflygning föreslås ske söderut, ungefär dubbelt antal starter över Inseros i Mölndals kommun, konstaterar tillförordnade miljöchef Rune Strömberg i Mölndal i sitt remissyttrande.
Utflygning över Hällesåker
Själva utflygningskorridoren skall med modern navigationsteknik, kunna krympas och förläggas mellan Inseros och Hällesåkers tätare bebyggelse.
- Ur bullersynpunkt och med utsläpp av koldioxid är inte det föreslagna flygvägsystemet bättre än det befintliga.
"Ingen miljövinst"
Däremot blir Mölndals kommuninvånare mer utsatta och vissa invånare i exempelvis Härryda kommun mindre drabbade.
- De utredningar som gjorts ger inte belägg för att någon total miljövinst går att vinna med ändringen av flygvägsystemet varför denna förändring inte kan tillstyrkas, förklarar Rune Strömberg.
Handlingsplan för marktransporter
Luftfartsverket har utrett effekterna av marktransporter till och från flygplatsen. Re sultatet är en handlingsplan för marktransporter samt begränsning av koldioxidutsläppen.
- De totala utsläppen av koldioxid från flyget är avsevärt högre än vad siffrorna för flygplatsutsläppen visar. Men ett genomförande av den föreslagna handlingsplanen kommer inte att innebära minskade koldioxidutsläpp, anser Rune Strömberg.