Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fel medicinering till cancersjuka

Två fall av felmedicinering vid Hallands sjukhus i Varberg har Lex Maria-anmälts. I det ena fallet dog patienten fyra timmar efter att ha fått en överdos av smärtstillande.

I båda fallen rör det sig om svårt cancersjuka patienter som vårdades på en pallatativ vårdavdelning. I det ena fallet fick en kvinna i 60-års åldern en dos smärtstillande läkemedel som var avsevärt högre än vad som var avsett.

Enligt sjukhuset berodde feldoseringen på en förväxling av medicinerna med en annan patient på samma avdelning. Felet upptäcktes snabbt men med tanke på hennes allmänna tillstånd fann läkaren inte skäl att vidta några ytterligare åtgärder.

"Dödsfallet var väntat och kan därför med säkerhet inte sättas i samband med felmedicineringen" hävdar de ansvariga vid Hallands sjukhus i Varberg i ett pressmeddelande.

I det andra felmedicineringsfallet fick en patient i 75-årsåldern en för hög dos av smärtstillande mediciner efter ett fel i läkemedelslistan. Misstaget uppdagades snabbt och patienten fördes till intensivvårdsavdelning. Dagen efter kunde han flyttas tillbaka till sin vårdavdelning.

Båda händelserna har har nu anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex maria.