Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Förslaget: Västtrafiks 70 zoner ska minskas till tre

En jätteomläggning ska göra det enklare att resa kollektivt. Västtrafiks över 70 zoner ska bli tre. Vinnare blir invånarna i kranskommunerna, göteborgarna blir ekonomiska förlorare.

Den nya indelningen är ännu bara ett förslag men inriktningen är bestämd: det måste till ett enklare biljettsystem för att få fler att åka kollektivt.

Därmed är heller inte priserna spikade. Men enligt det förslag som Västra Götalandsregionen nu skickat ut till sina 49 kommuner kan det bli omkring 100 kronor dyrare i månaden för dem som köper månadskort i Göteborgs kommun.

LÄS ÄVEN: Enklare system ska få fler att resa kollektivt
 

De blir vinnare

De stora vinnarna blir resenärer i kranskommunerna till Göteborg. Deras månadskort kan bli runt 300 kronor billigare i månaden.

– Enkelheten är en väldigt viktig fråga för att nå nya resenärer. När vi frågar bilister vad som skulle kunna få dem att åka kollektivt, är det tre saker som hamnar i topp: det ska vara enkelt, snabbt och pålitligt. Först därefter kommer priset, säger Jörn Engström, projektledare på Västra Götalandsregionen för den nya zonindelningen.

Det nuvarande biljettsystemet bygger på ett virrvarr av kommun- och tätortszoner – ”svårt att förstå och lätt att göra fel”, som regionen själv beskriver det.
 

Prishöjning i Göteborg

För dem som i dag reser kollektivt, och lyckats komma underfund med biljettsystemet, är priset däremot en viktig sak. Frågan är vad en höjning av göteborgarnas månadskort till 695 kronor (att jämföra med dagens 610 kronor) får för effekt på resandet.

– Vi tror att det är under smärtgränsen, men vi vet inte. För det höjda priset kommer göteborgarna att kunna åka till Öckerö (och Partille, Mölndal), och de får mycket enklare resor, säger Jörn Engström, som framhåller att höjda priser för kortare resor är en ofrånkomlig ­effekt av att antalet zoner dras ned.
 

En zon för stort steg

Ännu enklare skulle biljettsystemet ha blivit med en enda zon för hela Västra Götaland. Denna variant har studerats men bedöms vara ett allt för stort steg.

– För att få ihop ekonomin hade vi varit tvungna att lägga oss mittemellan den billigaste och dyraste resan. Då hade det blivit mycket dyrare för den som åker kort och mycket billigare för den som åker långt. Det hade alltså blivit mycket dyrare för de allra flesta.
 

Upp till 1000 kronor billigare

Med den nya zonindelningen blir priset detsamma för resor i en stor del av hela Västra Götaland, som för resor i Storgöteborg. En, möjligen osannolik, månadsresenär mellan Strömstad och Ulricehamn får en sänkt kostnad med 1000 kronor.

– Vår tanke är vi ska ta hänsyn till att avgångarna inte är så många i regionens yttre zon, och att man därför kan åka längre till samma pris. I Göteborg går det ju fler turer per timme – det kan rimligen vara värt en del. Vi tror att detta jämnar ut sig, säger Jörn Engström.

En osäkerhet i den framtida prissättningen är om Göteborgs stads subvention av månadskortet kommer att fortsätta.

– Om subventionen togs bort skulle priset per kort direkt öka till 745 kronor i Göteborg. Det skulle dessutom kräva prishöjningar i kranskommunerna.
 

Blandade reaktioner

Enligt regionens rutiner ska kommunerna vara med på noterna innan viktiga strategiska beslut fattas. Dit räknas den stora zonomläggningen. Hittills har Jörn Engström och hans kollegor träffat tre av de fyra kommunalförbunden, och ett antal kommunrepresentanter.

– Det har varit lite blandade ­reaktioner hittills, säger Engström.

Enligt vad GP erfar har kritik kommit från kommuner vid zongränserna. Kungälv och Härryda uppges vilja tillhöra Göteborgszonen.

Någon prognos av effekten på resandet av en ny zonindelning har inte gjorts men Jörn Engström, som jobbat med saken i sex år, är hoppfull:

– Vi tror att det är en viktig pusselbit för att nå resandemålet.

Tanken är att regionfullmäktige ska fatta beslut om den nya zonindelningen under våren 2018. Därefter kan den börja gälla 2020.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.