Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Företag riskerar miljonavgift

WTC Invest AB på Heljesvägen i Lindome riskerar att få betala miljonbelopp i byggavgifter. Men företaget vill inte betala någon avgift alls.
WTC ansökte om bygglov i oktober 2007 för uppförande av en lager- och kontorsbyggnad med en byggyta på drygt 2 600 kvadratmeter. Men bygglov för motsvarande åtgärder beviljades redan i september 2003.
"Bygget startade inte i tid"
- Detta bygglov har upphört att gälla då projektet inte påbörjades inom två år från dagen för bygglovsbeslutet, anser stadsbyggnadskontoret och hävdar att företaget skall erlägga såväl byggnadsavgift som tilläggsavgift för att bygget inte startade i tid - det vill säga innan bygglovet upphört att gälla.
Byggnadsavgiften går på 94 400 kronor och stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden ska väcka talan i länsrätten om en tilläggsavgift på 1,3 miljoner kronor. Tilläggsavgiften ska tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för varje kvadratmeter bruttoyta som svartbygget omfattar.
Avgiften kan sänkas
Men det finns en möjlighet att sänka tilläggsavgiften, "om det annars finns särskilda skäl", och den möjligheten utnyttjade politikerna i byggnadsnämnden. Tilläggsavgift ska tas ut men bara i storleksordningen en bygglovsavgift.
- Vi tillbakavisar stadsbyggnadskontorets påstående om olovligt byggande. Grunden för bestridandet är att WTC har påbörjat byggnadsåtgärden inom föreskriven tid, hävdar företagets vd Claes-Göran Bergstrand.
Räcker med att arbetet börjat
Han dokumenterar att schaktning och utsättning utfördes hösten 2003 och att byggarbetet fortsatt under hösten 2005 och 2006. Enligt kommentarer till Plan och bygglagen anses en åtgärd, ett bygge, vara påbörjat när byggnadsarbetet har kommit igång.
- Observera att lagen bara ställer upp ett krav på att åtgärden har påbörjats, inte att den måste ha en viss omfattning, fortsätter Claes-Göran Bergstrand och jämför med de så kallade Danellgroparna på 90-talet.
En grop i marken
Då utgick det lägre räntebidrag för projekt som inte påbörjats före en angiven tidpunkt. För att få rätt till de mer fördelaktiga bidragen räckte det med att en grop grävts i marken före denna tidpunkt.
- WTC har genom de åtgärder som vidtagits påbörjat den åtgärd för vilken bygglov beviljats. Några avgifter skall således inte påföras, är Claes-Göran Bergstrands slutsats.