En Orustbo har fått tillstånd att skjuta 100 fåglar.
En Orustbo har fått tillstånd att skjuta 100 fåglar.

Får skjuta 100 fåglar på fridlyst mark

Gässen äter upp bete och förorenar med spillning. Därför har en privatperson fått tillstånd att skjuta fåglar på fridlyst mark på östra Orust. Det handlar om 100 grågäss och kanadagäss.

Den Orustbo som fått tillstånd att bedriva skyddsjakt har haft stora problem med de här fåglarna. Vid flera tillfällen har han försökt skrämma och jaga bort gässen men utan resultat.

Det tillstånd som nu getts innebär att 50 grågäss och 50 kanadagäss får lov att skjutas. Tillståndet gäller fram till den den tionde augusti och jakt får endast bedrivas på gäss som flugit in i området eller som vistas på den betesmark där skadorna uppstått.

– Grågåsen är en inhemsk art medan Kanadagåsen är en art som planterades in i Sverige på 30-talet. Fåglarna har ställt till med en hel del problem. De äter upp bete och förorenar med sin spillning, säger David Bruun, som handlagt det här ärendet på länsstyrelsen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.