Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elev spottade lärare i ansiktet - får skadestånd

När en skolpojke i Västsverige spottade sin lärare i ansiktet fick han en örfil. Högsta domstolen dömer nu Svenljunga kommun att betala 5 000 kronor i skadestånd till pojken - men två av domarna var djupt oeniga i beslutet.

Läraren som örfilade pojken i 10-årsåldern sedan hon blivit spottad på borde ha nöjt sig med att ha tagit "ett stadigt tag" om pojkens arm och fört honom ut ur klassrummet enligt HD, rapporterar branschtidningen Dagens Juridik. 

Händelsen ska ha inträffat i samband med en sagostund i en av Svenljunga kommuns skolor där stämningen uppges ha varit "uppspelt och stökig". Trots att läraren ska ha sagt till på skarpen ska pojken ha gjort ljud vilket störde sagostunden. Läraren grabbade då tag i honom som satt vänd emot kamraterna med ryggen mot läraren för att vända honom tillrätta. Pojken ska då ha svarat med att spotta läraren i ansiktet vilket ledde till att läraren i sin tur svarade med att örfila pojken.

Inom kort ska läraren ha bett pojken om ursäkt, ringt till pojkens mamma samt förklarat att agerandet var felaktigt inför hela klassen.

Läraren dömdes för ringa misshandel vid Borås tingsrätt men domstolen ska inte ha utdömt något skadestånd eftersom att kränkningen bedömdes vara av ringa art samt att allting talade för att slaget var reflexmässigt. Ärendet var dock inte avslutat där eftersom Skolinspektionen ansåg det fel att inget skadestånd betalades ut till pojken. Myndigheten stämde därför Svenljunga kommun på 20 000 kronor och överklagade till Hovrätten för Västra Sverige. Domstolen gick på tingsrättens linje och bedömde inte heller att skadestånd skulle betalas ut.

Högsta domstolen river nu upp hovrättens beslut och skriver i sina domskäl:

"En lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero liksom för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande (5 kap. 6 § första stycket skollagen). De åtgärder som vidtas ska stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.", men tillägger:

"Eftersom E (eleven) inte lydde hade läraren t.ex. fått ta ett stadigt tag i hans arm för att leda ut honom ur klassrummet i syfte att tillrättavisa honom i avskildhet. En örfil är emellertid till sin natur en bestraffande åtgärd och därmed aldrig tillåten. Det gäller även om ingreppet i det enskilda fallet syftar till att komma till rätta med ett oacceptabelt beteende av en elev och även om eleven provocerar läraren. Att läraren i detta fall blev spottad på gör sålunda inte handlingen tillåten." 

Två av domarna, varav den ene är HD:s chef Stefan Lindskog, ska dock ha varit skiljaktiga till domen och ansett att Svenljunga kommun inte behövt betala skadestånd på 5 000 kronor till pojken eftersom kränkningen var ringa.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.