Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
30 nya smålägenheter planerades i centrala Alingsås, men mark- och miljödomstolen upphäver nu detaljplanen. Arkivbild: Jenny Borg

Domstol stoppar nya bostäder i Alingsås

Mark- och miljödomstolen har stoppat ett planerat nytt bostadsområde med 30 smålägenheter i centrala Alingsås och upphäver därför detaljplanen i sin helhet.

Kommunen vill förtäta ett befintligt bostadsområde vid Östra Ringgatan i centrum och antog i december 2016 en ny detaljplan för området. Planen innehåller smålägenheter för ungdomar och studenter som i och med läget får god tillgång till kollektivtrafik.
Detaljplanen har emellertid överklagats av 40 fastighetsägare och boende och efter omfattande skriftväxling har nu mark- och miljödomstolen underkänt den.

De boende hävdar dels att planen innebär att parkeringshovet inte är tillräckligt, att betydande olägenheter uppstår i form av försämrad sikt, ökad skuggbildning och minskat dagsljus samt ökad insyn för dem som idag bor i området.
De boende anser också att bullerproblem kan uppstå då byggnaderna är placerade nära järnvägen och ingen solstudie har gjorts. 

Samhällsbyggnadsnämnden har dock avvisat kritiken och menar att huvudfrågan är att fler bostäder byggs speciellt för ungdomar.

Mark- och miljödomstolen konstaterar i sin dom att man inte ifrågasätter att en förtätning behövs och att nya bostäder är viktigt. Däremot menar domstolen att utformningen av området innebär en opåtaglig känsla av insyn för de boende och en byggnad skapar dessutom omfattande skuggbildning och begränsning av utsikten för de boende. En känsla av risk för instängdhet finns också och därmed anser domstolen att det här är fråga om betydande olägenheter som är så allvarliga att hela detaljplanen ska upphävas. De problem som de boende i området får är så omfattande att planen inte kan accepteras.
Det här innebär nu att kommunen får göra om hela detaljplanen och troligen hitta en ny plats för bostadsprojektet om man inte överklagar till Mark- och miljööverdomstolen.

I flera dagar har GP via telefon och mejl försökt få svar från kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) utan att han återkommit. Vice ordförande, tillika oppositionsrådet Joakim Järrebring (S) svarar däremot:
– Vi har inte haft uppe det hela i kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden får nu hantera den här frågan och se vad man kan göra, säger han. 

– Rent generellt kan vi ändå säga att vi har svårt att få igenom våra förtätningsprojekt där vi vill försöka skapa nya lägenheter. Vi har inte sällan bekymmer med bland annat bullerstörningar och liknande.

Joakim Järrebring säger att det nu är samhällsbyggnadsnämnden som i första hand ska avgöra hur man går vidare efter domstolens stopp. Dessutom ska politikerna ta ställning till om mark- och miljödomstolens beslut ska överklagas.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.