Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Växtligheten drunknade. Efter domen 2013 hoppades Anette Hemfors och hennes sambo kunna bygga ett garage, men vattenproblemen kvarstår. Bild: Kajsa Sjölander

Dikestvist i långbänk efter bygglovsmiss

I över tio år har en långbänk av sällan skådat slag pågått i Bollebygd. Trots sex beslut i högre juridiska instanser, orsakar en bygglovsmiss fortfarande vattenproblem på familjen Hemfors fastighet.

Senast GP skrev om diket var i december 2013. Då hade Hemfors precis fått rätt mot Bollebygds kommun i Mark- och miljödomstolen. Men tvisten skulle inte sluta där.
– Bollebygdslagen är helt enkelt inte densamma som svensk lag. Vi är helt rättslösa, kommunen tänjer på gränserna så långt det går, säger Pia Hemfors.
Turerna kring dagvattnet tog sin början 2004. Hemfors fick möjlighet att yttra sig med anledning av ett bygglov ovanför deras fastighet. Eftersom tomten ligger i en brant sluttning ner mot Västra Nedsjön i Hindås, bad de kommunen att göra en miljökonsekvensbeskrivning innan bygglov beviljades.
– Vi ville ha en garanti för att vår fastighet inte skulle skadas av dagvattnet, berättar Pia Hemfors. 

Men någon undersökning genomfördes aldrig. Bollebygds kommun ställde heller inga särskilda krav på hanteringen av dagvattnet och när grannhuset stod klart började problemen. Mängder av Hemfors växter drunknade.
– Vi tvingades bland annat fälla en 50 år gammal kastanj. Efter alla dessa år är vi så klart också oroliga för erosion, säger Anette Hemfors.
Efter domen 2013 gjorde en kommunal tjänsteman en inspektion på platsen som rekommenderade grannen att göra vissa åtgärder, som också genomfördes. Bland annat lades fiberduk, rör och makadam ut i en del av diket, men det visade sig ha föga effekt på vattenmängderna som nådde Hemfors tomt. 

När Hemfors påtalade att problemen kvarstod, anlitade grannen den nu pensionerade tjänstemannen som rådgivande konsult. Samma person som några månader tidigare hade rekommenderat de otillräckliga åtgärderna gav nu ett expertutlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden valde att gå på konsultens linje - att ytterligare åtgärder i diket saknade grund. I samma veva anlitades konsulten även flitigt av kommunen för olika byggprojekt. 
Återigen tvingades Hemfors ta ärendet vidare till länsstyrelsen.
– Vi anser att kommunen har brustit som inte ställt krav på dagvattenhanteringen från början. Gör om och gör rätt anser vi, men vår granne och kommunen verkar ju vara samma sak, säger Pia Hemfors. 
En tredje gång gav länsstyrelsen nämnden smäll på fingrarna och återvisade ärendet.

Ännu en gång blev det stopp. Enligt grannen ska kommunen nämligen ha missat att skicka med en blankett om hur man överklagar. Nio månader senare konstaterade Högsta domstolen att besvärshänvisning ska vara med vid förelägganden, och grannen överklagade kommunens krav om åtgärder. Nu ligger långbänken på länsstyrelsens bord en fjärde gång.
– Jag räknar med att titta på detta ganska snart. Finns det grund för föreläggande kan man få ett slut på detta, säger Martin Jansson, länsjurist vid länsstyrelsen i Västra Götaland. 
Grannarnas dotter Annika Nilsson meddelar att hennes föräldrar uppfyllt alla krav i bygglovet. 
– Kommunen har rekommenderat och godkänt åtgärderna som genomfördes. Det finns ingen möjlighet att lösa problemen på mina föräldrars tomt, säger hon.

 

Medger brister i kommunens hantering
 

Samhällsbyggnadsnämndens nuvarande ordförande Lars-Erik Olsson (S), medger att det varit mindre bra att kommunen ställt sig på den ena partens sida i dikestvisten.

Lars-Erik Olsson (S) poängterar att han inte vill ha några synpunkter på hur saker gick till innan hans ordförandetid, men uppger att ärenden hanteras annorlunda nu.
– Det kanske inte var så bra att en tidigare anställd på kommunen senare var involverad som konsult. Min ambition är att detta ska lösas.

Även ansvariga tjänstemän har bytts ut sedan dikestvisten tog sin början. 
– Numera har vi alltid med besvärshänvisning i beslutet vid förelägganden. Vi har också ändrat våra rutiner när det gäller information om dagvatten i bygglovssammanhang, säger Linda Ternström, bygg- och miljöchef.
Enligt Ternström kan kommunen inte styra vem privatpersoner väljer att anlita som konsult. 
– Hade det varit tvärtom, att det var en tidigare konsult som sedan fattade ett kommunalt beslut, så hade det varit en jävsituation. Vad som avgör för kommunen är om konsultfirman som anlitas är registrerad som firma och underlaget är fackmannamässigt beskrivet.

Efter domen 2013 planerade paret Hemfors att bygga ett garage i det värst vattenskadade hörnet av sin fastighet. Men nu har de nästintill gett upp hoppet. Anette Hemfors befarar att dikestvisten kommer gå ytterligare en vända till mark- och miljödomstolen.
– Vi kan inte bygga så länge marken fylls på med vatten. Att leva med detta under så här många år har varit psykiskt påfrestande, ett helvete rent ut sagt, säger hon. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.