Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Digitala minnen på museet

På söndag öppnar en unik webbplats knuten till Mölndals museum. Efter ett gigantiskt arbete med att digitalisera vartenda föremål på museet ska dessa nu knytas ihop med människors minnen och berättelser kring dem.
Alla som varit på Mölndals museum och tittat på de öppna samlingarna med vardagsföremål vet att de väcker minnen och historier till liv, hos både gamla och unga. Dessa historier vill museet nu fånga upp i en berättelsebank. Det är öppet för vem som helst att skicka in sin historia som därefter tas om hand av museet och läggs ut på webbsidan.

Exakt hur det kommer att se ut, om allt läggs ut eller bara delar av materialet, är lite osäkert än.
- Vi vet ju inte hur stor responsen blir, men vi är beredda, säger antikvarien och projektledaren Christine Gustavsson, som är full av entusiasm och förväntan.
Arbetet med webbplatsen som går under namnet Samlingar och minnen har pågått i två år och nu sjösätts den i samband med Öppet hus-dagen i Kvarnbyn på söndag.
På webbsidan blir det möjligt att länka sig vidare från de föremål eller fotografier man valt till berättelser knutna till dessa. Med tiden kommer sidan och historierna att växa, beroende på hur responsen blir från besökarna.

Men det är inte bara det skrivna ordet som får plats, även bandade inspelningar med ljud och film kommer att finnas här. Liksom personberättelser och möjlighet att söka på geografiska områden samt fotografier.
Museichefen Marie-Louise Olsson tror på en stor respons.
- Människor känner ett så starkt behov av att berätta sin historia, att knyta ihop sitt liv. Fler vågar också idag och känner inte att "Nej, inte ska jag..." .
- Museivärlden är ganska konservativ. Man har tyckt att föremålen i sig räcker, att de berättar sin egen historia. Men de blir ju mycket mer levande när människor har en historia till dem, fortsätter hon.
- Precis, berättelserna vi får ger ett mervärde till föremålen, fyller Christine Gustafsson i. Det blir som en smältdegel av information, och ingen har tidigare gjort det på vårt vis.

Förutom att museets samlingar blir mer levande kommer det med tiden även att bli en skattkammare för inte minst släktforskare och skolor samt, varför inte, författare och filmare.
Bakom det gigantiska arbetet med att bygga upp basen för webbsidan finns en projektgrupp på tre personer med Christine Gustafsson i spetsen, samt fem fysiskt funktionshindrade medarbetare som enträget jobbat med den digitala dokumentationen.
- De har gjort ett fantastiskt jobb! Utan dem hade det här inte varit möjligt, säger Christine Gustafsson.