Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Höghus är på modet, men faller inte alla i smaken.

Delade meningar om höghus

Spännande och nyskapande. Ljusskymmande och förfulande. Åsikterna går isär om det 40 meter höga bostadshus som kan byggas i Landvetter centrum
Det är lite på modet att bygga på höjden - men inte till allas förtjusning. När ett förslag på tre höghus i Lerum togs fram nyligen, sade politikerna nej direkt, och i Mölndal har flera röster höjts mot det planerade höghuset intill motorvägen.
- Det är lite kontroversiellt med höghus, men hur man än vrider och vänder på det, blir de landmärken. På den skånska landsbygden är kyrkorna det första man ser, de sticker upp, men de har inte samma roll längre utan nu är det istället centrumen som man vill markera, säger Sven Hedlund på DTH Arkitekter som på uppdrag av samhällsbyggnadskotoret i Härryda kommun tecknat en skiss över Landvetters framtida utformning.
Ett reviderat program över centrumet har nyligen tagits fram, och till skillnad från i höstas har nu allmänheten kommit in med synpunkter på det höghus som föreslås. Huset planeras till en plätt norr om centrum som i dag består av parkeringar. Det beräknas bli cirka 40 meter högt, med omkring 13 våningar med mellan fyra och fem lägenheter på varje plan.
Kritiken handlar om att höghuset förstör ortens "image med låghus", att det skymmer ljuset, associationerar till betongområden och miljonprojekt och att det förfular miljön. Men meningarna går isär. Flera Landvetterbor som GP har träffat är positiva och anser att huset skulle ge samhället en modern framtoning.
Härrydas stadsarkitekt Lennart Dahlberg påpekar att det inte finns något självändamål med ett höghus, inte heller att det behövs av praktiska eller ekonomiska skäl. Tanken bakom förslaget är att markera Landvetter på kartan. Att ge orten ett landmärke. Lägenheterna kommer dessutom att bli attraktiva.
- Vi behöver inget höghus, men det skulle kunna bli ett blickfång. Landvetter är väldigt platt och syns inte från motorvägen. Om man inte väljer ett höghus, får man profilera sig på ett annat sätt istället, säger Lennart Dahlberg.
Inom kort startar arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Om det blir ett höghus eller inte, avgörs i slutändan av politikerna.