Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.
”Det har varit en väldigt bred nedgång, i hela regionen”, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götaland. Bild: Jonas Lindstedt

Dals-Ed utan coronafall i två veckor – smittan rasar även i Göteborg

Smittoläget ser ljust ut i Göteborgsområdet. Samtidigt har en kommun i Västra Götaland, för första gången på över ett halvår, blivit fri från covid-19.
– Det är fantastiskt bra, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.