Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det gamla hantverkshuset från 1930-talet får samsas med ett punkthus när Mölndals innerstad fortsätter expandera. Bild: White arkitekter

Dags för nästa steg i Mölndals centrum

Mölndals innerstad forsätter växa med ytterligare ett kvarter närmast Mölndals bro. De gula tegelhusen får ett punkthus med 17 våningar till granne.

Detaljplanen har arbetats om sedan den senast låg på politikernas bord. Tidigare skulle det byggas fler höga hus närmast Knutpunkten. Nu får i stället det gula tegelhuset som är karaktäristiskt för Mölndals innerstad vara kvar, något som Mölndals-Posten var först med att rapportera om.
– Det har varit lite fram och tillbaka. Man har räknat på vad det kostar att riva och bygga nytt, men sedan har det också ett kulturhistoriskt värde för många Mölndalsbor. Det har även funnits synpunkter på solförhållandena mot gatan. Summa summarum landade vi i att det får vara kvar, säger Johan Gerremo, mark- och exploateringschef i Mölndals stad.

Men det mest utmärkande tillskottet kvarstår i detaljplaneförslaget. Ett 17 våningar högt hus för kontor och handel som dockas mot Mölndals bro. Det får sällskap av ytterligare två höga byggnader, en på 9 våningar intill och en på 15 våningar.
Detaljplanen skapar här möjlighet för ett hotell men också för ett gymnasium. Det nya kvarteret kan rymma upp till 2 500 arbetsplatser fördelade på 40 000 kvadratmeters kontorsyta.
– Det blir fler personer som kan jobba i innerstaden. Vi försöker tänka att det ska finnas både dag- och kvällsbefolkning, säger Johan Gerremo,
De lokaler som vänder sig mot den offentliga gatumiljön kommer i huvudsak att inrymma butiker. I botten på huset där Hemköp ligger i dag kommer det även fortsatt bli en lokal för en livsmedelsaffär.

Den andra stora delen av detaljplanen rör området under Mölndals bro. Miljön under det västra brofästet är i dag en ogästvänlig hård trafikmiljö med asfalterade gator och parkeringar. Området är också mörkt och kan upplevas otryggt.
I planerna för Mölndals innerstad kallas det här utrymmet mitt emot den nya gallerian för underlandet, vilket syftar på den planerade omvandlingen. Material som trä och växtlighet ska mjuka upp stadsrummet och fokus kommer läggas på belysning. Passagen ska också få mer liv med en butikslokal med glasade rutor och det blir trappor upp mot bron.
Förhoppningen är att detaljplanen ska klubbas i vår och kvarteret börja byggas snart därefter.