Då kan den funna kroppen identifieras

Den kropp som hittades av dykare i ån Nossan under lördagen ska obduceras på fredag.
– Vi är relativt säkra på att det är den försvunna kvinnan, säger Niklas Lindström, som leder utredningsgruppen för grova brott.