Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Föräldrar och barn protesterar mot placering av förskola i Mölndal.

Buller drabbar förskolebarn

Är det klokt att bygga en förskola nära Jolengatan med buller och luftföroreningar? Det frågar sig småttingarnas föräldrar och tycker det är fel att kalla en fyraårig förskola för temporär.
- För barnen som skall vistas intill Jolengatan blir detta en permanent lösning. Man kan inte frångå miljöhänsyn under förevändning att det gäller en temporär förskola. Såväl buller som luftföroreningar gör det osunt för barn att vistas ute i denna miljö tre till fyra timmar per dag, säger Camilla Karlberg en av föräldrarna på Eklanda Höjds förskola.
Det är denna förskola som kommunen vill flytta till tomten mellan Jolengatan och SCA-huset i väntan på beslut om var en helt ny förskola skall byggas i Eklanda. Här passerar omkring 19 000 fordon varje dygn - en siffra som hela tiden stiger.
Förberedelserna för flytten har redan startat. Miljöskyddsförvaltningen har utfört bullermätningar och gör bedömningen att det måste till exempelvis bullerplank för att inte bryta mot riktvärdena för trafikbuller.
- Vi tycker inte att valet av tomt är det bästa för barnen, förklarar föräldrarna och radar upp en rad nackdelar: Marken är tänkt för industri och inte barnomsorg, vilket borde ha diskvalificerat alternativet från början. Förskolan kommer att ligga för nära en genomfartsled, Jolen/Söderleden, med mycket intensiv fordonstrafik. Hög bullernivå som hela tiden ökar och dålig luft på grund av närheten till tättrafikerade genomfartsleder.
Dessutom menar föräldrarna att "deras" förskola riskerar att bli en "transferplats" för barn som inte får plats på de permanenta förskolorna.
- Vi vill inte att byggnadsnämnden ska bevilja bygglov på sitt möte på onsdag, förklarar Camilla Karlberg.
Istället vill föräldrarna att någon av tomterna på åkern öster om Skanskas husfabrik väljs för att ställa upp förskolebarackerna. Tomten ägs av kommunen men denna har inte utnyttjanderätt av marken före 2010. Ägaren är inte ovillig att nå en lösning men Eklandaborna säger sig ha förtått att detta alternativ inte utretts av kommunen.
Andra tänkbara platser är marken öster om Plantagen alternativt att man utnyttjar den tillfälliga överkapaciteten i Eklandaskolan under läsåret 2008/09.
- Vi har tidigare uppfattat byggnadsnämnden som mycket mån om och restriktiv med bygglov i Eklandaområdet. Det vore därför mycket förvånande om bygglov beviljas för förskola på en industritomt, säger Camilla Karlberg och hoppas på ett "klokt" beslut.
Handläggningen av av ärendet har väckt stor förvåning inom kommunförvaltningen.
- Det fanns ett färdigt tjänstemannaförslag i mars och jag blev mycket överraskad när planeringsutskottet tog ett helt annat beslut, säger Christina Ullstein på kommunens mark- och exploateringsavdelning.
Planeringsutskottet föreslog istället den nu aktuella tomten, som ägs av kommunen, och där markarbetena hunnit långt trots att det ännu inte ens finns ett tidsbegränsatbygglov.
- Det är den minst dåliga lokaliseringen. 2010 hoppas vi kunna hitta en plats för en permant förskola, förklarar Hans Broberg, ordförande i planeringsutskottet.