Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rikard Svedertun och Marga Ekberg i föreningen Framtid Gottskär/Onsala på plats i hamnen, vid en av de omstridda bryggorna. Bild: Camilla Moestedt

Bryggstrid fortsätter oroa Gottskärsbor

Kungsbacka kommun vill ändra detaljplanen för att slippa riva svartbyggda bryggor i Gottskärs hamn.

En längre strid om olagliga bryggor resulterade nyligen i att länsstyrelsen beslutade att två bryggor med ett 80-tal båtplatser var svartbyggda och ägaren - en privatperson – tvingades riva dem. 
Under tvisten kom tips om att även kommunens egna bryggor saknade tillstånd. Nu har länsstyrelsen slagit fast att så är fallet och förelagt kommunen att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet. Kommunens argument om att Gottskär hade en hamn redan på 1600-talet och att de fyra aktuella bryggorna anlades innan miljöbalken började gälla hjälpte inte. Bryggorna är olagliga. Ett oväntad och tufft besked just som utvecklingen av Gottskär börjat ta fart. 
– Överklagan är inskickad, säger Emma Kjernald, nytillträdd samhällsbyggnadschef och chef för mark och exploatering i Kungsbacka kommun. 

Nu vill kommunen att mark- och miljödomstolen i första hand upphäver länsstyrelsen beslut. I andra hand att domstolen skickar tillbaka ärendet till länsstyrelsen för ny handläggning. 
Men om domstolen finner länsstyrelsens beslut riktigt vill Kungsbacka kommun skjuta fram tiden för att ansöka om tillstånd till inom sex månader så att kommunen hinner fatta beslut om ny detaljplan för området. 
– I nuvarande detaljplan är det en viss längd på bryggor. Det är det vi vill ändra. Vi vill ha längre bryggor, säger Emma Kjernald.

Kommunen har bett domstolen om att få återkomma i december om grunderna för överklagandet. 
Kan det här försena utvecklingen av Gottskär?
– Nej, det tror jag inte. Intentionen är att få en samlad bild av utvecklingen av hamnen.
Den ideella föreningen Framtid Gottskär/Onsala, som länge kämpat för att något ska hända i det lilla kustsamhället, är nu bekymrade över att inga beslut fattats. 
– Missförstå oss rätt, vi är förstås jätteglada att man äntligen bestämt sig för att satsa på Gottskär men vi är samtidigt oroade över att bryggstriden ska försena alltihop, säger Rikard Svedertun, ledamot i föreningsstyrelsen.

Som ägare till den lilla sjöstationen för båtar i hamnen efterlyser han tillsammans med övriga företagare i området även mer dialog med politikerna.
– Vi vill bli mer involverade i utvecklingsarbetet. Det är ju vi som verkar här och därför också både har önskemål och förslag på vad som borde göras för ett framtida levande Gottskärs bästa.

I dag är hamnplan hjärtat i Gottskär - en asfalterad plan med plats för 90 parkeringar. 
Men kommunen har tagit fram en förstudie som inkluderar gästhamn och ett bryggstråk med syfte att höja attraktionskraften. Ägaren till Hamnkrogen vill dessutom bygga bostäder, en restaurang nära vattnet samt utvidga sin småbåtshamn. 
Förstudien godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 oktober och ska nu beslutas om på kommunstyrelsens möte i dag, tisdag. 

Nästa steg därefter blir att ta fram ett planprogram. Politikerna i Kungsbacka har även föreslagit att godkänna planprogrammet för Hamnkrogen. Länsstyrelsen har dock påpekat att det kan bli svårt att utvidga hamnen eftersom det i så fall skulle ske inom så kallat Natura 2000-område. 
Kommunalrådet Eva Borg (S) hoppas dock att allt ska gå i lås.
– Vi vill se en utveckling och ta till vara det fina som finns i Gottskär, som är en liten pärla, och göra orten mer tillgänglig även för tillfälliga besökare.
Eva Borg säger vidare att hon kommer ta kontakt med föreningsrepresentanterna i Framtid Gottskär/Onsala.
– Förstudien är förstås öppen för alla andra intresserade, säger Eva Borg som även vill behålla bryggorna och liksom Emma Kjernald hoppas att den pågående striden inte ska försena utvecklingsarbetet.