Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Brister i mottagningen av ensamkommande barn

Flera kommuner i landet anmäler sig själva för att inte klara av arbetet med att ta emot ensamkommande flyktingbarn. I Västsverige är det enbart enskilda som anmält brister i mottagningarna till IVO.

För Västra Götaland och Halland är det IVO Sydväst, Inspektionen för vård och omsorg, som tar emot anmälningar och gör tillsyn. Vid GP:s kontroll för perioden första augusti till dagens datum fanns det inga kommuner i Västra Götaland eller Halland som hade gjort lex Sarah-anmälningar om brister i mottagningen av ensamkommande flyktingbarn.

Däremot har IVO fått tre enskilda klagomål som rör Mölndal, Strömstad och stadsdelen Angered i Göteborg. I Mölndal berör anmälan hur placeringen av ensamkommande barn hanteras.

- Nu har vi krävt en plan där socialtjänsten ska tala om hur problemen ska lösas, säger Maria Björklund, enhetschef för socialtjänstenheten, avd Sydväst IVO.

Enligt Maria Björklund är det inte IVO som ska komma med lösningar.

- Jag förstår att läget är extraordinärt just nu men det är socialnämnderna som har ansvaret att följa lagstiftningen när det gäller missförhållanden, säger hon.

I stadsdelen Angered berör anmälan bland annat att Utredningsenheten barn och unga och familjehemsgruppen inte hinner träffa ensamkommande barn eller familjehemmen. Det är också svårt att hinna med att skriva utredningar eller göra uppföljningar när placeringar är genomförda, enligt anmälan.

I anmälan rörande Strömstad beskrivs bland annat att kommunen inte har kontroll över mottagningen.

Vid de två sistnämnda fallen har IVO begärt att socialnämnderna ska yttra sig.

Maria Björklund blir inte förvånad om anmälningarna och klagomålen kommer att öka:

- Med tanke på hur situationen ser ut är det inte helt osannolikt.

Norrtälje kommun och ytterligare sex kommuner i Stockholms län har anmält sig själva till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Sarah, skriver TT. Trycket har blivit så hårt att kommunerna inte klarar av att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Socialtjänsten i Norrtälje har svårt uppskatta hur många som kommer just nu, men det är så pass många att socialsekreterarna inte hinner utreda barnens behov, enligt Norrtelje Tidning.

- Vi hinner inte med att utreda som man ska när man tar hand om barn, säger Catarina Odenberg, tillförordnad förvaltningschef för socialtjänsten i Norrtelje till tidningen.

Även Hässleholms kommun i Skåne har gjort en anmälan och har uppgett att det råder brist på gode män och boenden. Utredningar inför placeringar hinner heller inte genomföras.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.