Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bostadssatsning i norr och söder

Med flera stora bostadsplaner kan Orust inom kort knappa in på det försprång som Tjörn tog i invånarantal 2013.

Befolkningsutvecklingen på Orust har i stort sett varit densamma under hela 2000-talet, drygt 15 000 invånare. Samtidigt har grannön i söder, Tjörn, vuxit och gick för några år sedan om Orust i invånarantal. I dag bor fler än 15 500 personer på Tjörn. Men inom några år kan Orust åtminstone vara på väg att knappa in.

Vid det senaste fullmäktigemötet godkändes detaljplaner och planprogram som innebär cirka 200 nya bostäder och ett nytt centrum i Svanesund i söder samt 100 bostäder i Henån på den norra delen av ön. I Henån finns dock ytterligare bostadsplaner på drygt 350 bostäder de närmaste åren.
– Vi gick upp med flera planer samtidigt för att inte tätorterna ska ställas mot varandra. Nu arbetar vi med ett Orustperspektiv för att utveckla hela ön och för att komma bort från ett vi- och dom-tänkande, säger plan-, mark- och exploateringschefen Rickard Karlsson.

För Svanesunds del startar nu en markanvisningstävling för 150–200 bostäder i Västra Änghagen, strax norr om samhället. Tanken är att detaljplanen ska klubbas under nästa år för att skapa ny infrastruktur i området under 2019 följt av bostadsbyggande 2020. Samtidigt beslutades om att starta ett planprogram för ett nytt centrum med fler butiker, restaurang, kafé och kulturlokal samt möjligheter till ytterligare 100 bostäder.
– Svanesund behöver ett riktigt torg med service för både äldre och yngre. Det kommer bli kanonbra, säger kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gadde (S).
Satsningen på fler bostäder och ett utvecklat centrum med handel och mötesplatser i

Henån kommer bli ännu större de kommande fem åren. Förutom de redan beslutade planerna för cirka 100 bostäder i centrum och längs ån förväntas detaljplanen för området Bön med 60 bostäder antas i år. 2018 ska en lika stor plan antas i Högeliden och en markanvisningstävling om 200 bostäder i Dalby ska genomföras.
– I de allra flesta fallen äger kommunen marken och därför kan vi ta sådana här grepp. Vi försöker jobba med de andra tätorterna också, exempelvis Varekil, men där äger vi inte all mark och då kan det gå lite trögare, säger Rickard Karlsson.

Men för att locka fler boende till Orust, krävs en väl fungerande kommunikationsapparat. Länsväg 160 behöver byggas ut, liksom kollektivtrafiken, samtidigt står en bro norr om Svanesund till fastlandet och E6 högt upp på önskelistan.
– I dag har vi över 3 000 personer som pendlar mot Göteborg varje dag. En ny bro skulle inte bara underlätta för Orust utan också förbättra trafiken på Tjörn och i Stenungsund, säger Kerstin Gadde.