Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Framtida vy. En illustration över hur Mölnlycke fabriksområde kan se ut om sex–sju år. Illustration: Semrén & Månsson

Bostäder i anrikt fabriksområde

Det största bostadsprojektet i Härryda kommun kan snart bli verklighet. Nu pågår granskningen av den detaljplan som ska ge 600 nya bostäder vid Mölnlycke fabriker, granne med skogsområdet Wendelsbergsparken.

På det forna textilindustriområdet kring Mölnlycke fabriker planerar byggföretaget Wallenstam att bygga 600 bostäder. Dessutom vill Härryda kommun bygga en arena för Pixbo innebandy med plats för 1 600 åskådare.
– Vi vill förtäta området med bostäder och knyta ihop den fantastiska miljön vid Mölnlycke fabriker med centrum, säger Marina Fritsche, affärsområdeschef för Wallenstam i Göteborg.


Detta ska ske genom bygge av lamellhus längs Fabriksvägen, den väg som utgör gränsen för området, kompletterat med högre punkthus på max åtta våningar längre in. Längs den befintliga gatan genom området, Bruksgatan, skapas ett stråk med närservice, restauranger och annan verksamhet som även ska fyllas med människor efter kontorstid.
– För oss är det här ett av våra största stadsutvecklingsprojekt där vi själva, tillsammans med kommunen, utvecklar ett område, säger Marina Fritsche. 
– 600 bostäder är en jättestor plan utifrån våra mått. Men det är viktigt att få till bostäder i och med den efterfrågan vi ser i dag, säger Härrydas samhällsbyggnadschef Håkan Jacobsson.


Men att föreslå en så omfattande byggnation, centralt i tätorten, har under planeringstidens gång också fått utstå kritik. Röster, främst från närboende, har bland annat höjts kring ett föreslaget parkeringshus, oro för ökad trafik och att Härryda kommun gör det möjligt för ett ännu inte utsett byggföretag att bygga radhus på en befintlig gata i Wendelsbergsparken.
– Vi har ett behov av olika bostäder och vi anser att det finns möjlighet att bygga några radhus på den gatan. Vad gäller trafik så kommer den tunga trafiken att minska, men biltrafiken att öka, men den sammantagna effekten blir inte så stor. Och p-huset har vi tagit bort. Nu tittar vi på lösningar att skapa en gemensam parkeringsanläggning för boende och besökare, säger Håkan Jacobsson.


Detaljplanen är nu ute på granskning och berörda har möjlighet att lämna synpunkter till 18 januari. 
– Vår bedömning är att den plan som ligger ute nu har möjlighet att godkännas av fullmäktige till våren, säger Håkan Jacobsson.
Om så blir fallet har Wallenstam en förhoppning om att börja bygga en första etapp med 200 bostäder redan hösten 2017 för att göra området helt klart om sex–sju år.