Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Nu gör Kungsbacka kommun ytterligare en lex Maria-anmälan gällande problem kopplade till journalprogrammet Combine. Bild: Pontus Lundahl

Allvarliga brister i journalsystem utreds av Ivo

Flera allvarliga brister har upptäckts i journalsystemet Combine som används inom Kungsbacka kommun. Nu görs ytterligare en lex Maria-anmälan på grund av risk för patientsäkerheten.

Det digitala systemet har införts inom tre förvaltningar och används för att hantera ärenden och journaler. Vård och omsorg började använda Combine i slutet av 2017 och har haft stora problem med systemet, bland annat kring informationsöverföring. På grund av det har förvaltningen gjort flera anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). 
– Det här är väldigt allvarligt. Vi är beroende av Combine varje dag och därför är det så viktigt att det fungerar, säger Lotta Kjellner, tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kungsbacka kommun.
Senast i raden av Ivo-anmälningar handlar om att det inte gick att lägga in så kallade insatser, uppgifter om vilken hjälp patienter ska ha, i systemet. Problemet åtgärdades efter några timmar, men i början av juni upptäcktes att det inte gick att avsluta insatser vilket kan innebära risk för att patienter felbehandlas, enligt Lotta Kjellner. Exempelvis om läkaren tar bort en spruta, finns risk att patienten får den ändå. 

Ytterligare ett problem som kvarstår är att journalföringen inte fungerar på rätt sätt när en insats avslutas. Enligt Lotta Kjellner har ingen patient drabbats allvarligt på grund av bristerna. Varje gång de upptäckts har personalen gått över till manuella rutiner.
– Vi får arbeta på det sättet för att säkerställa patientsäkerheten, men det blir mycket tid som läggs på utredningar när det blir fel.
Ivo gör nu en nationell granskning av vårdgivares informationssäkerhetsarbete och i början av veckan var de på plats för att göra tillsyn på vård- och omsorgsförvaltningen i Kungsbacka. I samband med det begärde Ivo in fler uppgifter kring åtgärder gällande lex Maria-ärendena och ett beslut väntas under hösten. 
Även kommunens revisorer granskar nu hur kommunen arbetar med informations- och IT-säkerhet, med fokus på Combine. Den utredningen ska bli klar under juni. 

Kungsbacka kommun har ett tillsvidareavtal med Pulsen, som levererar Combine, och i slutet av förra året hade kommunen betalat cirka 4,8 miljoner kronor för systemet. Trots de många bristerna tycker Eva Apelvi, biträdande förvaltningschef på vård och omsorg, att samarbetet med Pulsen fungerar väl.
– Vi har ett tätt samarbete för att komma till rätta med justeringar som behöver göras och i dag fungerar stora delar av systemet som det är tänkt.

Enligt uppgifter till Sveriges radio har flera kommuner i landet anmält problem med Combine till Ivo. Klaes Göransson, vd på Pulsen omsorg AB, säger att företaget tar problemen på stort allvar och att det inte finns något samband mellan bristerna. 
– Vid så här stora, komplexa system förekommer fel och vi har en process för att åtgärda problemen så snabbt som möjligt. Vi har också en bra dialog med Kungsbacka kommun.
Kunde ni gjort något annorlunda för att undvika det här?
– Det bästa är såklart att göra rätt från början, men exakt vad vi skulle ha gjort vid varje incident är svårt att säga. Vi är glada över att Ivo granskar det här för att se om vi har brustit i processen.